Bài 1 trang 17 SGK Địa lí 9 – loigiaihay.com

Đề bài

Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Liên hệ đặc điểm dân số – lao động nước ta – Xem tại đây

– Liên hệ những hậu quả do vấn đề thất nghiệp thiếu việc làm gây ra

Lời giải chi tiết

Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta vì:

– Nước ta có dân số đông (79,7 triệu người_2002) , cơ cấu dân số trẻ nên nguồn lao động dồi dào.

– Trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển, số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp hoặc thiếu việc làm còn cao.

Năm 2005:

Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 5,3%

Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn là 9,3%

– Nguồn lao động là vốn quý của quốc gia, nếu không sử dụng hết sẽ vừa gây lãng phí, vừa gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, ổn đinh xã hội.

Loigiaihay.com