APA | Thị trường công nghệ xanh của Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng thêm 50 tỷ USD vào năm 2030

THÀNH PHỐ HO-CHI-MINH, VIỆT NAM, 11 tháng 6 / PRNewswire / – Việt Nam hiện đang sự tăng trưởng kinh tế đáng kể và mức sống ngày càng tăng, và phải theo kịp nhu cầu năng lượng và điện ngày càng tăng của dân số hơn 90 triệu người. Sau những cải cách chính trị và kinh tế năm 1989, Việt Nam đã thay đổi từ một trong những nước nghèo nhất (thu nhập bình quân đầu người dưới 100 đô la) sang một quốc gia có thu nhập trung bình với thu nhập bình quân đầu người trên 2.000 đô la trong năm 2014. Việt Nam cũng đã trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình là 6,9% trong 20 năm qua. Tìm hiểu thêm về lĩnh vực kinh doanh Việt Nam và truy cập trang web EVBN

Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, Việt Nam phải đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, với mức tiêu thụ điện chiếm tỷ trọng lớn nhất. Nhu cầu này đã tăng 10% mỗi năm trong mười năm qua và nhu cầu tăng thêm 400% dự kiến ​​trong 20 năm tới.

Theo Bộ Năng lượng, sản lượng điện năm 2015 sẽ dao động trong khoảng từ 194 đến 210 tỷ Kwh và sẽ tăng lên 330 đến 362 tỷ Kwh vào năm 2020 và 695 đến 834 tỷ Kwh vào năm 2030. Để đáp ứng nhu cầu, kế hoạch mạnh mẽ Chính phủ Việt Nam hiện đang vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2020 để đảm bảo cung cấp năng lượng trong nước ổn định. Việt Nam cũng đã khởi xướng cải cách trong lĩnh vực năng lượng, ví dụ bằng cách đưa ra các biện pháp như mở ngành năng lượng cho đầu tư tư nhân và thúc đẩy đầu tư này. Đầu tư nước ngoài đặc biệt cần thiết trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, bởi vì về mặt này, mục tiêu là

Nhìn chung, Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường, từ năng lượng tái tạo đến quản lý chất thải và hiệu quả năng lượng. “Sứ mệnh xanh đến Việt Nam” của EVBN đã được thiết kế cho các công ty châu Âu và cung cấp các bài thuyết trình của các chuyên gia trong ngành, các cuộc họp B2B được thiết kế riêng và cơ hội triển lãm ba ngày tại Gian hàng châu Âu tại hội chợ hiệu quả năng lượng & tái tạo, diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 11 năm 2015 . Phái đoàn thương mại là lựa chọn lý tưởng cho các công ty châu Âu trong ngành để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc để có ấn tượng về thị trường. Liên kết với Phái đoàn Thương mại Công nghệ Xanh .

Liên Hệ:

Bà Nguyễn Cao Thanh 

Số điện thoại: + 84- (0) 8-38-23-95-15 máy lẻ. 106 email: sự kiện @ evbn.org

Trang web : www.evbn.org/

Nguồn: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150909_OTS0049/vietnams-markt-fuer-umweltfreundliche-technologien-wird-bis-2030-voraussichtlich-50-milliarden-usd-wachstum-verzeichnen