Yếu tố vô hình là gì? Các loại tài sản vô hình phổ biến

Học thuật

Yếu tố vô hình (intangibles) là những chi phí và lợi ích gắn liền với một dự án đầu tư trong khu vực công cộng, có thể lượng hóa được hoặc không, nhưng nhìn chung khó đánh giá bằng tiền.

Yếu tố vô hình là gì?

Yếu tố vô hình (intangibles) là những chi phí và lợi ích gắn liền với một dự án đầu tư trong khu vực công cộng, có thể lượng hóa được hoặc không, nhưng nhìn chung khó đánh giá bằng tiền. Chẳng hạn, thiệt hại về cảnh quan do việc xây dựng đường cao tốc gây ra. Những yếu tố vô hình như vậy có ý nghĩa quan trọng, mặc dù không hề đưa vào quá trình thẩm định dự án đầu tư.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại tài sản vô hình phổ biến

Tài sản vô hình là tài sản phi vật chất có thời hạn sử dụng hữu ích hơn một năm. Các tài sản này thường được công nhận là một phần của việc mua lại, trong đó người thâu tóm được phép chuyển nhượng một phần giá mua cho các tài sản vô hình thu được. Rất ít tài sản vô hình được tạo ra nội bộ có thể được ghi nhận trên bảng cân đối của một tổ chức. Ví dụ về tài sản vô hình là:

 • Tài sản vô hình liên quan đến tiếp thị
  • Nhãn hiệu
  • Tên miền Internet
 • Tài sản vô hình liên quan đến khách hàng
  • Danh sách khách hàng
  • Mối quan hệ khách hàng
 • Tài sản vô hình liên quan đến nghệ thuật
  • Sự kiện biểu diễn
  • Tác phẩm văn học
  • Tác phẩm âm nhạc
  • Những bức ảnh
  • Chương trình truyền hình 
 • Tài sản vô hình liên quan đến hợp đồng
  • Thỏa thuận cấp phép
  • Hợp đồng dịch vụ
  • Thỏa thuận thuê
  • Thỏa thuận nhượng quyền thương mại
  • Quyền phát sóng
  • Hợp đồng lao động
  • Quyền sử dụng (như quyền khai thác hoặc quyền sử dụng nước)
 • Tài sản vô hình dựa trên công nghệ
  • Công nghệ cấp bằng sáng chế
  • Phần mềm máy tính
  • Bí mật thương mại (chẳng hạn như công thức và công thức bí mật)