Yêu cầu Truy xuất nguồn gốc: Thực hiện Quy trình – Giải pháp Thăm quan

Nó là gì và tại sao nó quan trọng?

Nói một cách đơn giản, khả năng truy xuất nguồn gốc là khả năng cho bất kỳ kỹ sư nào có thể truy tìm ngược dòng hoặc hạ nguồn bất kỳ thông tin nào liên quan đến các yêu cầu. Trong các ngành công nghiệp, bao gồm chăm sóc sức khỏe, sản xuất, chuỗi cung ứng và phát triển phần mềm, khả năng truy xuất nguồn gốc đảm bảo rằng các sản phẩm cuối cùng không đi quá xa so với yêu cầu ban đầu.

Bản thân thuật ngữ này là sự kết hợp của hai từ — dấu vết và khả năng — và nó làm nền tảng cho ba quy trình quản lý kinh doanh quan trọng: quản lý chất lượng (cho phép tổ chức đạt được mục tiêu chất lượng / đáp ứng kỳ vọng của khách hàng), quản lý thay đổi (theo dõi các thay đổi đối với sản phẩm trong quá trình phát triển) và quản lý rủi ro (theo dõi và xác minh các lỗ hổng đối với tính toàn vẹn của sản phẩm).

Khả năng truy xuất nguồn gốc hiện đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết do các quy định khác nhau của chính phủ và áp lực gia tăng đối với các tổ chức trong các ngành công nghiệp để cải thiện chất lượng sản phẩm và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật nghiêm ngặt.

Khả năng xác định nguồn gốc cung cấp một số lợi ích quan trọng khiến nó rất đáng để bạn nỗ lực thêm. Bằng cách cung cấp hồ sơ đầy đủ, đáng tin cậy về tất cả các hoạt động trong quá khứ, nó giúp điều tra và khắc phục sự cố trong các sự kiện như thu hồi, cho phép các bên liên quan xác định nguồn gốc của vấn đề. Dữ liệu được tạo ra bởi khả năng truy xuất nguồn gốc có thể được sử dụng để cải thiện các quy trình kinh doanh quan trọng và giải quyết các vấn đề về hiệu suất liên quan đến thời gian thực hiện, chi phí vận chuyển và quản lý hàng tồn kho, cùng những thứ khác.