Trang chủ – Khoa Khoa học xã hội – Luật


Thông báo

Talkshow Hóa giải mâu thuẫn gia đình dưới góc nhìn Kế toán – Tài chính

Trong cuộc sống gia đình, bên cạnh những bất đồng về quan điểm nuôi dạy con, mâu thuẫn trong việc quản lý tài chính cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Áp lực về kinh tế có thể dẫn đến căng thẳng và xung đột và điều này có thể xảy ra không chỉ đối với gia đình có tài chính khó khăn mà ngay cả những gia đình “có của để dành” cũng có những vấn đề riêng. Tiền anh, tiền em, tiền cho con của chúng ta, lời…