Thông tin cơ bản về thuế ước tính dành cho cá nhân | Internal Revenue Service

FS-2019-6, tháng 4 năm 2019

Hệ thống thuế của Hoa Kỳ hoạt động trên cơ sở vừa-làm-vừa-trả. Điều này có nghĩa là người đóng thuế phải trả hầu hết tiền thuế của họ trong năm cùng lúc họ kiếm được hoặc nhận được thu nhập. Người đóng thuế thường phải trả ít nhất 90 phần trăm (tuy nhiên, hãy xem phần Giảm Bớt Tiền Phạt năm 2018 bên dưới) tiền thuế của họ trong suốt năm bằng cách khấu lưu thuế, trả trước thuế ước tính hoặc bổ sung, hoặc cả hai. Nếu không, họ có thể sẽ nợ tiền phạt thuế ước tính khi họ khai thuế.

IRS đã chứng kiến ngày càng nhiều người đóng thuế phải chịu tiền phạt thuế ước tính, áp dụng khi một người nộp thiếu tiền thuế. Số người đã trả tiền phạt này tăng từ 7.2 triệu người trong năm 2010 lên đến 10 triệu người trong năm 2017, tăng gần 40%. Số tiền phạt là khác nhau nhưng có thể là vài trăm đô la.

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm, được ban hành vào tháng 12 năm 2017, đã thay đổi cách tính thuế cho hầu hết người đóng thuế, kể cả những người có lượng thu nhập đáng kể không phải chịu thuế tạm thu. Do đó, nhiều người đóng thuế có thể cần điều chỉnh số tiền thuế họ phải trả mỗi quý thông qua hệ thống thuế ước tính.

Dưới đây là vài lời khuyên đơn giản để giúp người đóng thuế:

Những ai có thể cần đóng thuế ước tính

Các cá nhân, bao gồm kinh nghiệp tư nhân do một người làm chủ, người hùn vốn và cổ đông của công ty S, có thể phải trả các khoản thuế ước tính nếu:

 • họ dự kiến sẽ nợ ít nhất $1,000 khi khai thuế.
 • họ nợ thuế trong năm trước đó.

Những người đóng thuế có thể cần thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính bao gồm những người:

 • nhận được thu nhập không phải từ người sử dụng lao động, chẳng hạn như tiền lãi, cổ tức, trợ cấp ly hôn, lợi nhuận đầu tư, phần thưởng và giải thưởng.
 • đã khấu lưu thuế từ tiền công hoặc lương hưu của họ nhưng không đủ.
 • có nhiều việc làm, nhưng không yêu cầu mỗi chủ thuê lao động khấu lưu thuế.
 • làm việc tự do.
 • là đại diện của công ty bán hàng trực tiếp hoặc bán hàng tại nhà.
 • tham gia kinh doanh theo dạng chia sẻ kinh phí, nơi họ không làm việc với tư cách nhân viên.

Những người làm công ăn lương và nhân viên được trả lương có thể tránh được các khoản thanh toán thuế ước tính bằng cách yêu cầu chủ thuê lao động khấu lưu thuế từ tiền lương của họ. Để xác định số tiền phải khấu lưu, hãy sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế có sẵn trên IRS.gov. Sau đó, dựa vào các khuyến nghị, họ có thể dùng Mẫu đơn W-4, Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân viên, để báo cho chủ thuê lao động của họ biết số tiền thuế cần khấu lưu từ tiền lương của họ. Bất cứ ai cũng có thể thay đổi khoản khấu lưu bất cứ lúc nào trong năm.

Khi nào cần đóng thuế ước tính

Đối với mục đích nộp thuế ước tính, một năm có bốn kỳ thanh toán. Người đóng thuế phải thanh toán mỗi quý. Đối với hầu hết mọi người, ngày đáo hạn cho khoản thanh toán hàng quý đầu tiên là ngày 15 tháng 4. Các khoản thanh toán tiếp theo đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 9, với khoản thanh toán quý cuối cùng vào ngày 15 tháng 1 năm sau. Nếu những ngày này rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ thì hạn chót là ngày làm việc tiếp theo.

Nông dân, ngư dân và những người có thu nhập không đồng đều trong năm có thể có các quy định khác nhau. Hãy xem Ấn phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Nếu người đóng thuế không nộp đủ tiền hoặc nộp muộn thì có thể áp dụng hình phạt.

Cách xác định thuế ước tính

IRS khuyến nghị mọi người nên thực hiện việc kiểm tra phiếu lương vào năm 2019, ngay cả khi họ đã thực hiện một lần vào năm 2018, để xác định xem họ có cần điều chỉnh khấu lưu thuế hay thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính trong cả năm hay không. Mặc dù điều này đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ ai nhận được hóa đơn tính thuế cho năm 2018, nhưng nó cũng quan trọng đối với bất kỳ ai có số tiền hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự kiến. Bằng cách thay đổi khoản khấu lưu ngay bây giờ hoặc thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính, bất kỳ người đóng thuế nào cũng có thể chắc chắn hơn rằng họ sẽ nhận được khoản hoàn thuế họ muốn vào năm tới. Đối với những người nợ thuế, việc thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính trong năm 2019 là cách tốt nhất để tránh lại bị bất ngờ ở lần khai thuế sau một năm kể từ bây giờ.

Người đóng thuế cũng nên thực hiện việc điều chỉnh trong suốt cả năm nếu có thay đổi. Khi tính thuế ước tính mỗi năm, người đóng thuế cần tính đến các sự kiện cuộc đời (tiếng Anh), như kết hôn hoặc sinh con, mà có thể ảnh hưởng đến thuế của họ. Họ cũng nên điều chỉnh theo những thay đổi gần đây trong luật thuế.

Các cá nhân, kinh nghiệp tư nhân do một người làm chủ, người hùn vốn và cổ đông công ty S thường dùng mẫu tính toán trên Mẫu đơn 1040-ES. Họ sẽ cần phải biết thu nhập gộp đã điều chỉnh dự kiến của mình. Họ cũng cần ước tính thu nhập chịu thuế, các khoản thuế, khấu trừ và tín thuế của họ. Một số người đóng thuế thấy hữu ích khi sử dụng thông tin từ tờ khai thuế năm trước của họ trong khi hoàn thành mẫu tính toán. Các ước tính của họ phải chính xác nhất có thể để tránh bị phạt.

Một số người đóng thuế có thu nhập không đều trong năm. Ví dụ, một doanh nghiệp sửa chữa thuyền có thể hoạt động mạnh hơn vào mùa hè. Những người đóng thuế như vậy có thể tính thu nhập của họ trên cơ sở cả năm. Theo phương thức này, họ sẽ thực hiện các khoản thanh toán thuế không bằng nhau, dựa vào thời điểm họ nhận được thu nhập của mình thay vì bốn khoản thanh toán đều nhau. Làm như vậy có thể giúp họ tránh hoặc giảm được tiền phạt vì khoản thanh toán phải trả của họ cho một hoặc nhiều giai đoạn có thể cao hơn theo phương thức này. Hãy xem mẫu tính toán 2-9 trong Ấn phẩm 505 (tiếng Anh).

Cách nộp thuế ước tính

Người đóng thuế nộp thuế trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư bưu điện (tiếng Anh). Hệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bang Dạng Điện Tử và Direct Pay của IRS là hai cách dễ dàng để nộp thuế. Ngoài ra, người đóng thuế có thể lên lịch rút tiền điện tử cho tối đa bốn khoản thanh toán thuế ước tính tại thời điểm họ khai thuế điện tử Mẫu đơn 1040.

Người đóng thuế có thể thực hiện việc thanh toán thường xuyên hơn là hàng quý. Họ chỉ cần đã trả đủ tổng cộng số tiền cho mỗi kỳ vào cuối quý. Hãy vào trang IRS.gov/payments để biết thông tin về việc thanh toán.

Tiền phạt liên quan đến thuế ước tính

Nếu người đóng thuế đã trả thiếu thuế thì họ có thể phải trả tiền phạt. Điều này áp dụng cho dù họ đã thanh toán thông qua khấu lưu hoặc thông qua các khoản thanh toán thuế ước tính. Tiền phạt cũng có thể áp dụng cho các khoản thanh toán thuế ước tính muộn ngay cả khi một người sẽ được hoàn thuế khi họ khai thuế.

Nhìn chung, người đóng thuế không phải trả tiền phạt nếu họ đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

 • Họ nợ thuế dưới $1,000 khi khai thuế.
 • Trong suốt cả năm, họ đã trả khoản tiền sau, tùy theo khoản nào nhỏ hơn:
  • ít nhất 90 phần trăm (tuy nhiên, hãy xem phần Giảm Bớt Tiền Phạt năm 2018 bên dưới) tiền thuế cho năm hiện tại
  • 100 phần trăm tiền thuế được hiển thị trên tờ khai thuế của họ cho năm trước đó – con số này có thể tăng lên đến 110 phần trăm dựa trên tổng thu nhập đã điều chỉnh

Để xem họ có nợ tiền phạt không, người đóng thuế nên sử dụng Mẫu đơn 2210 (tiếng Anh) .

IRS có thể miễn tiền phạt nếu một người trả thiếu thuế vì các tình huống bất thường và không cố ý bỏ bê trách nhiệm. Các ví dụ bao gồm:

 • tai họa, thiên tai hay tình huống bất thường khác.
 • một cá nhân đã nghỉ hưu sau khi đủ 62 tuổi trong một năm thuế khi áp dụng các khoản thanh toán thuế ước tính.
 • một cá nhân đã bị khuyết tật trong một năm thuế khi áp dụng các khoản thanh toán thuế ước tính.

Có các quy định đặc biệt cho việc trả thiếu thuế của nông dân và ngư dân. Ấn phẩm 505 (tiếng Anh) có thêm thông tin.

Giảm bớt tiền phạt năm 2018

IRS miễn tiền phạt thuế ước tính cho nhiều người đóng thuế mà có khoản thanh toán khấu lưu thuế và thuế ước tính cho thuế thu nhập liên bang năm 2018 thấp hơn so với tổng tiền thuế nợ cho năm này. Nhìn chung, IRS sẽ miễn tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào đã trả ít nhất 80% tổng số tiền thuế nợ của họ trong năm thông qua khấu lưu thuế thu nhập liên bang, các khoản thuế ước tính trả hàng quý hoặc kết hợp cả hai. Mức ngưỡng thông thường là 90 phần trăm để tránh tiền phạt.

Việc tính toán miễn phạt thường được phản ánh trên phần mềm thuế có sẵn trên thị trường và trong bản sửa đổi mới nhất của Mẫu đơn 2210, Trả Thiếu Tiền Thuế Ước Tính cho Cá Nhân, Bất Động Sản và Quỹ Tín Thác, cũng như các hướng dẫn của tài liệu này.

Sự giảm nhẹ này được thiết kế để giúp người đóng thuế mà đã không thể điều chỉnh phù hợp khoản khấu lưu và các khoản thuế ước tính để phản ánh một loạt các thay đổi theo Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm.

Các bảng tính tiền khấu lưu thuế liên bang cập nhật, được phát hành vào đầu năm 2018, phần lớn phản ánh mức thuế suất thấp hơn và mức khấu trừ tiêu chuẩn tăng lên do luật mới đưa ra. Điều này thường có nghĩa là người đóng thuế nộp khấu lưu thuế ít hơn vào năm 2018 và nhận được nhiều hơn từ tiền lương của họ.Tuy nhiên, các bảng tính tiền khấu lưu lại không thể phản ánh đầy đủ các thay đổi khác, chẳng hạn như tạm ngừng sự miễn thuế cho người phụ thuộc và giảm các khoản khấu trừ từng khoản. Do đó, một số người đóng thuế có thể đã trả quá ít thuế trong năm nếu họ đã không nộp mẫu đơn khấu lưu W-4 sửa đổi phù hợp cho chủ thuê lao động của họ hoặc tăng các khoản thuế ước tính của họ.

IRS và các nhóm đối tác đã thực hiện một chiến dịch giáo dục và tiếp cận sâu rộng trong suốt năm 2018 để khuyến khích người đóng thuế thực hiện việc “Kiểm tra Phiếu lương” để tránh tình trạng họ bị khấu lưu thuế quá nhiều hoặc quá ít khi họ khai thuế.

Mặc dù hầu hết những người nộp thuế năm 2018 vẫn dự kiến sẽ được hoàn thuế, một số người đóng thuế sẽ bất ngờ nợ thêm thuế khi họ khai thuế.

Thông tin bổ sung: