Tải Lời bài hát Khó vẽ nụ cười – Đạt G – Lyrics – Hợp âm Khó vẽ nụ cười – Tài liệu text

Tải Lời bài hát Khó vẽ nụ cười – Đạt G – Lyrics – Hợp âm Khó vẽ nụ cười

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (62.11 KB, 6 trang )

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b>Bài hát Khó vẽ nụ cười</b>

<b>Khó vẽ nụ cười là sản phẩm âm nhạc vừa mới ra mắt của Đạt G kết hợp</b>
<b>với Du Uyên. Bài hát Khó vẽ nụ cười thuộc thể loại nhạc trẻ, với câu</b>
<b>chuyện tình u tình cảm, ý nghĩa.</b>

Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ ý nghĩa nói về những câu chuyện tình cảm
buồn và mong muốn đem lại tiếng cười cho cuộc sống cũng như tình yêu của
mình.

<b>Lời bài hát Khó vẽ nụ cười</b>

Verse 1:

Anh sẽ chờ em

Dù biển xanh kia có cạn khơ

Dù qua thêm bao kiếp

Anh vẫn sẽ chờ

Nhân thế khổ đau

Tìm hồi sao khơng thấy nhau

Người thương chẳng thương mình

Cịn người khơng thương cứ theo ta cả một đời

Cây đã già nua

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

</div>
<span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

(2)

Uống chén tình say

Hoạ người thương trong bức tranh

Hoạ ánh mắt anh buồn

Hoạ nụ cười thêm trên nét môi

Nhưng sao không được..

Chorus:

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

Hoạ vào nét môi anh nở cười tươi

Dòng lệ rớt rơi phai màu

Nhoè đi nụ cười khi ấy

Lịng thì đau đớn trơng anh khổ đau

Mà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấu

Vẫn hoạ thêm chiếc mơi cười tiếp theo,

Sao đau thấu trời

Verse 2:

Cây đã già nua

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

</div>
<span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3>

(3)

Lỡ chén tình say

Hoạ người thương trong bức tranh

Hoạ ánh mắt anh buồn

Tìm nụ cười anh trên nét môi

Nhưng sao chẳng thấy

Chorus:

Nhiều lần em muốn anh vui mà thô

Hoạ vào nét môi anh nở cười tươi

Dòng lệ rớt rơi phai màu

Nhoè đi nụ cười khi ấy

Lịng thì đau đớn trơng anh khổ đau

Mà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấu

Vẫn hoạ thêm chiếc mơi cười tiếp theo

Nhưng đau thấu trời

Hook:

Khóc thật nhiều,ngồi khóc thật nhiều

Khóc cho đời phong ba lắm đau mà chẳng nói ra

Đến khi già,buồn hết một đời

</div>
<span class=’text_page_counter’>(4)</span><div class=’page_container’ data-page=4>

(4)

Chorus:

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

Hoạ vào nét môi anh nở cười tươi

Dòng lệ rớt rơi phai màu

Nhoè đi nụ cười khi ấy,

Lịng thì đau đớn trơng anh khổ đau

Mà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấu

Vẫn hoạ thêm chiếc mơi cười tiếp theo

Nhưng đau thấu trời.

<b>Hợp âm Khó vẽ nụ cười</b>

1. Anh [Am] sẽ chờ [G] em

Dù biển [F] xanh kia [G] có cạn [C] khơ

[Dm] Dù qua thêm bao [G] kiếp anh vẫn [C] sẽ [E7] chờ

Nhân [Am] thế khổ [G] đau

Tìm [F] hồi sao [G] khơng thấy [C] nhau

Người thương [Dm] chẳng thương mình

Cịn [Am] người không thương cứ [G] theo ta [E7] cả một [Am] đời.

2. Cây [Am] đã già [G] nua

</div>
<span class=’text_page_counter’>(5)</span><div class=’page_container’ data-page=5>

(5)

[Dm] Chiều hồng hơn bng [G] xuống phía tây nghẹn [C] ngào [E7]

Uống [Am] chén tình [G] say

Hoạ [F] người thương [G] trong bức [C] tranh

Hoạ ánh [Dm] mắt anh buồn

Hoạ [Am] nụ cười thêm trên nét [G] môi

[E7] Nhưng sao không [Am] được.

ĐK:

Nhiều lần em [F] muốn anh vui mà thơi họa vào nét [Em7] mơi anh nở cười
tươi

Dịng lệ rớt [Dm] rơi phai màu nhoè [G] đi nụ cười khi [C] ấy

Lịng thì đau [F] đớn trơng men khổ đau mà chẳng dám [Em7] khóc đâu ai hiểu
thấu

Vẫn hoạ thêm [Dm] chiếc môi cười tiếp [Em7] theo, nhưng đau [Am] thấu trời.

* Khóc thật [F] nhiều, ngồi khóc thật [Em7] nhiều

Khóc cho [Dm] đời phong ba lắm [G] đau mà chẳng [C] nói ra

Đến khi [F] già, buồn hết một [Em7] đời

Đớn đau [Dm] này của em sẽ [Em7] cao hơn [Am trời.

</div>
<span class=’text_page_counter’>(6)</span><div class=’page_container’ data-page=6>

(6)

Nhiều lần em [F] muốn anh vui mà thôi họa vào nét [Em7] môi anh nở cười
tươi

Dòng lệ rớt [Dm] rơi phai màu nhoè [G] đi nụ cười khi [C] ấy

Lịng thì đau [F] đớn trơng men khổ đau mà chẳng dám [Em7] khóc đâu ai hiểu
thấu

Vẫn hoạ thêm [Dm] chiếc môi cười tiếp [Em7] theo, nhưng đau [Am] thấu trời.

</div>

<!–links–>