Sục khí clo vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường sản phẩm là

Phương trình hóa học xảy ra:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Bạn Đang Xem: Sục khí clo vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường sản phẩm là

Vậy sản phẩm thu được có NaCl, NaClO.

Xem Thêm : 5 cách làm hoa giấy ra hoa tết hot nhất, đừng bỏ lỡ

Đáp án C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 29

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: H2O -> H2 + O2 (Hóa học – Lớp 8)

2 trả lời

Cho 6,721 lít H2 ở (đktc) đi qua 40g CuO (Hóa học – Lớp 8)

1 trả lời

Xác định công thức hóa học của hợp chất MX2 (Hóa học – Lớp 8)

1 trả lời

Điền vào chỗ trống (Hóa học – Lớp 9)

2 trả lời

Sục khí clo vào lượng dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường sản phẩm là:
A. NaCl, NaClO2
B. NaCl, NaClO3
C. NaCl, NaClO

D. chỉ có NaCl

Đáp án là A. NaCl, NaClO.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ