Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là gì?


Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Tuấn, tôi đang làm việc tại trung tâm giám định Vietcert. Để tìm hiểu rõ hơn và đáp ứng nhu cầu công việc. Tôi có thắc mắc nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (098***)

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 48/2011/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành như sau:

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về khái niệm sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 48/2011/TT-BCT.

Trân trọng!