Sản Phẩm Thu Được Khi Cho Chất Béo Tác Dụng Với Naoh, Sản Phẩm Của Phản Ứng – mg-anhduongtx-tamky.edu.vn

Bài viết giúp các em củng cố kiến ​​thức về phản ứng xà phòng hóa và biết cách xác định các chỉ số của chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa, chỉ số este…

Bạn đang xem: Hiệu ứng tô đậm với naoh

Phản ứng xà phòng hóa chất béo. Xác định chỉ số chất béo.

1. Kiến thức liên quan:

Một. Xà phòng hóa chất béo:

– là phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm NaOH/KOH, tạo thành grixerol và hỗn hợp muối Na/K. Hỗn hợp muối này là xà phòng.

*

– Đây là phản ứng không thể đảo ngược.

b. Chỉ số béo:

Chỉ số axit: là số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong 1g chất béo.

– Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH cần để xà phòng hóa glixerol và trung hòa axit béo tự do có trong 1g chất béo.

Chỉ số este: là số miligam KOH cần thiết để xà phòng hóa glixerol của 1 g chất béo, là sự khác biệt giữa chỉ số xà phòng hóa và chỉ số axit.

Chỉ số I2: là số miligam I2 có thể thêm vào 100g chất béo không no.

Xem bài giảng chi tiết của Mr. Nguyễn Hoàng Lâm – giáo viên trường THPT Yên Hòa – Cầu Giấy – giáo viên dạy giỏi, nổi tiếng chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia.

2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1:

Khi xà phòng hóa 2,52g chất béo A cần 90ml dung dịch KOH 0,1M. Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn 5,04g chất béo A thu được 0,53g glixerol. Tìm trị số axit và chỉ số xà phòng hóa.

Câu trả lời:

Có: mKOH = 0,09.0,1,56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà phòng hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà phòng hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH —> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.\(\frac{0.53}{92}\)

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH cần để xà phòng hóa 1g chất béo = \(\frac{m_{KOH}}{5.04}\)= \(\frac{3.0,53.56.1000}{92.5,04}\) = 192 mg

=> chỉ số este của mẫu chất béo = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số este = 200 – 192 = 8 mg

Ví dụ 2:

Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14g một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

Câu trả lời:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số mg KOH cần để trung hòa lượng axit tự do có trong 1g mẫu chất béo là: 84/14 = 6 mg

=> Chỉ số axit của mẫu chất béo là: 6

Ví dụ 3:

Cần bao nhiêu gam NaOH để trung hòa 10 gam chất béo có trị số axit là 5,6?

Câu trả lời:

Mẫu chất béo có chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Cứ trung hòa 1g chất béo cần 5,6 mgKOH=> tương ứng với 4mg NaOH

Vậy: trung hòa 10g chất béo ———————————- 40mg = 0,04g NaOH

=> Cần 0,04g NaOH.

Ví dụ 4:

Xà phòng hóa 1kg chất béo có trị số axit là 2,8 cần 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Khối lượng glixerol thu được là?

Câu trả lời:

cách 1:

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

=> chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo là: = 19,6 mg

=> chỉ số este = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH — C3H5(OH)3 + 3RKOK (1)

1g 16,8 mg

1kg 16,8g

=> nglixerol = \(\frac{1}{3}.n{_{KOH}}\)(1) = \(\frac{16.8}{3.56}\)= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

cách 2:

KOH + RCOOH RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R”COO)3C3H5 3R”COOK + C3H5(OH)3 (2)

nKOH (1) =

*

= 0,05 mol

=> nKOH(2) = 0,35 – 0,05 = 0,3 mol

=> nC3H5(OH)3 =

*

nKOH(2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 = 9,2 gam

3. Bài tập tự giải:

Bài 1:Để xà phòng hóa 10 kg chất béo có trị số axit bằng 7, người ta cho chất béo đó phản ứng với dung dịch chứa 1,42 kg NaOH. Sau phản ứng, hỗn hợp được trung hòa vừa đủ bởi 500 ml dung dịch HCl 1M.

Một. Tính khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng nguyên chất thu được.

b. Tìm phân tử khối trung bình của các axit béo, biết rằng axit béo tự do chính là axit tạo nên chất béo.

Xem thêm: Công Thức Sin Cos Tan Cotan, Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất

Bài 2: Xà phòng hóa 1kg chất béo có trị số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hóa bằng 200. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?

Bài 3: Một chất béo chứa 70% triolein và 30% tristearin theo khối lượng. Tính khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa hoàn toàn 100 kg chất béo trên bằng NaOH.

Bài 4: Một chất béo chứa 40% triolein, 20% trypanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo bằng NaOH thu được 138g glixerol. Giá trị của m?

Bài 5: Để xà phòng hóa 35 kg triolein cần 4,939 kg NaOH thu được 36,207 kg xà phòng. Xác định số axit của mẫu chất béo trên.

Các em có thể tải thêm các bài tập về Xà phòng hóa chất béo và Xác định chỉ số chất béo tại đây 🙂

Chúc bạn học tập vui vẻ với x-lair.com:)

Bài tập thực hành Hóa học lớp 12 – Xem ngay

**

Gửi phản hồi Hủy bỏ

Để lại bình luận

Chủ đề quan tâm

bài viết mới

*

Nộp Bài Tập – Sửa Nhanh!

*

Cập nhật thông tin mới nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021