Quận Bình Thạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Ngày 25/9/2020, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bào hiểm y tế hộ gia đình tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 1 (Số 98 Lê Văn Duyệt, Phường 1, quận Bình Thạnh).

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ hội và hội viên phụ nữ, hộ cận nghèo và hộ vừa vượt chuẩn cận nghèo …,  thành viên các CLB nữ Thanh, CLB Đồng Cảm và nhân dân trên địa bàn quận được hướng dẫn những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế như: đối tượng, mức đóng, quyền lợi, thủ tục khi tham gia 2 bảo hiểm trên… Đồng thời, báo cáo viên đã giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của đội ngũ cán bộ, hội viên hội phụ nữ, thành viên các CLB nữ Thanh, CLB Đồng Cảm …và nhân dân trên địa bàn quận về chính sách BHXH, BHYT là chính sách quan trọng, có vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội nhằm chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong xã hội, ổn định cuộc sống, hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia./.