Phân tích chiến lược định vị sản phẩm của Vinamilk – Tài liệu text – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

Phân tích chiến lược định vị sản phẩm của Vinamilk

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.16 MB, 53 trang )

Bạn đang đọc: Phân tích chiến lược định vị sản phẩm của Vinamilk – Tài liệu text

TIỂU LUẬN MÔN MARKETING CĂN BẢN

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ
SẢN PHẨM CA VINAMILK

GVHD: NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG

NHÓM THỰC HIỆN: 6

A.ăMởăđu

– Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước.
– Người tiêu dùng ngày càng có nhiều sự lựa chọn,
nhiều cơ hội để tìm cho mình một loại sản phẩm
phù hợp nhất và giá cả lại phải chăng.
– Điều kiện sống càng phát triển, nhận thức của con
người ngày càng được nâng cao thì nhu cầu của con
người về những sản phẩm hoàn thiện cũng tăng lên.

– VINAMILK đã đáp ứng tốt được phần nào mong
muốn của khách hàng về chất lượng sản phẩm
– Sản phẩm này đã, đang và sẽ càng khẳng định

thương hiệu của mình trên thị trường Việt Nam.
– Để đạt được những thành tựu: mỗi công ty, mỗi
doanh nghiệp cần‎ xác định được thị trường mục tiêu
xây dựng được vị thế trong tâm trí khách hàng mục
tiêu, thỏa mãn được nhu cầu của họ.
– Đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, VINAMLIK
càng cần phải tạo dựng được uy tín vững chắc trong
lòng người tiêu dùng.
=> Chiến lược định vị sản phẩm VINAMLIK trên thị
trường được xem là tất yếu.
B.ăNIăDUNG

I) GiớiăthiuăvăcôngătyăsaăVINAMILK

1)ăCôngătyăsaăVinamilk

CÔNGăTYăCăPHNăSAăVITăNAMă
35ăNĔMăHÌNHăTHÀNHăVÀăPHÁTăTRINă
(1976 ậ 2011 )

a) Sứ mệnh và mục tiêu
Sứămnh

-Đa dạng hóa các dòng
sản phẩm
-Mở rộng lãnh thổ phân
phối
-Tối đa hóa lợi ích của
công ty

Mc tiêu
-Trở thành một trong những
tập đoàn thực phẩm và nước
giải khát có lợi cho sức khỏa
hàng đầu tại Việt Nam

-Mở rộng và phát triển
nghành nước giải khát có lợi
cho sức khỏe và dự án qui
hoạch lại qui mô sản xuất tại
Miền Nam.
-Tối đa hóa giá trị của cổ
đông.
b) Những thành tựu đạt được

• Huân chương lao động Hạng II (1991- do Chủ tịch
nước trao tặng)
• Huân chương lao động Hạng I (1996- do Chủ tịch

nước trao tặng)
• Anh Hùng Lao động (2000- do Chủ tịch
nước trao tặng)
• Huân chương Độc lập Hạng III (2005- do Chủ tịch
nước trao tặng)
• “siêu cúp” Hàng Việt Nam chất lượng cao và uy tín
năm 2006 do Hiệp hội sở hữu trí tuệ & Doanh
nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
• Top 10 “Hàng Việt Nam chất lượng cao “ ( từ
1995 đến nay)
• “Cúp vàng- Thương hiệu chứng khoán uy tín “
và Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam “ ( năm

2008 do UBCKNN- ngân hàng nhà nước hội
kinh doanh Chứng Khoán – Công ty Chứng
Khoán và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Va
Công ty Văn Hóa Thăng Long).
• Top 200 công ty châu Á xuất sắc của
Forbes(Năm 2010-tạp chí Forbes ghi nhận)

2) Các sản phẩm

2) Các sản phẩm

Saătươi
Sữa chua

Sữa đặc
Sữa bột, bột dinh dưỡng
Kem
Các loại nước giải khát
Sản phẩm khác
II) Cơ sở lí lun
1)Địnhăvịăsảnăphẩm
a) Định vị là gì?
Định vị sản phẩm: Là việc sắp xếp để một SP, DV chiếm
một chỗ đứng rõ ràng, riêng biệt và thỏa đáng so với
các SP, DV cạnh tranh trong suy nghĩ của KH thị
trường mục tiêu.

b)Lý do phải định vị:
– Quá trình nhận thức của KH
– Yêu cầu tất yếu để cạnh tranh
– Hiệu quả của hoạt động truyền thông

2) Vinamilk và bước tiến mới trong nghiên
cứu, ứng dụng khoa học dinh dưỡng.
-Hợp tác với các đối tác châu Âu mở ra cơ hội lớn cho
Vinamilk, nâng tầm nghiên cứu và ứng dụng vào 2
lĩnh vực: khoa học dinh dưỡng vi chất và vi sinh

Lễ ký kết với 3 đối tác châu Âu nhằm ứng dụng những
thành tựu khoa học dinh dưỡng đã diễn ra ở Zurich (Thụy
Sĩ) ngày 1/3

Việc hợp tác này sẽ tạo ra thế mạnh gì cho Vinamilk?
-Vinamilk đưa ra những sản phẩm có chất lượng vượt trội
-Đẩy mạnh tốc độ phát triển những công thức sữa mới đặc
thù cho trẻ em Việt Nam
Nghiên cứu và ứng
dụng dinh dưỡng thế giới
vào sản phẩm Dielac
Vấn đề cốt lõi

Xem thêm: Top 8 máy nước nóng tốt nhất hiện nay 2022

Chất lượng Giá cả
Phong cách phục vụ
3) Vinamilk và 3 giáătrịăcốtălõi
III)ăCácăchinălượcăđịnhăvị
1) Chin lược sản phẩm
1.1 Khái nim v sản phẩm
Sản phẩm là tất cả những gì có thể cung cấp cho thị
trường thỏa mãn nhu cầu, ước muốn của thị trường

1.2 Vai trò, vị trí của chin lược sản phẩm
Chiến lược sản phẩm giữ vai trò quan trọng, là nền tảng,
xương sống quyết định trực tiếp đến uy tín và chất

lượng của công ty.

Chiến lược sản phẩm chỉ đạo thực hiện hiệu quả của các
chiến lược còn lại của marketing mix

Giúp thực hiện hiệu quả các mục tiêu chung:
– Lợi nhuận
– Thế lực, uy tín
– An toàn hiệu quả

=> Chiến lược sản phẩm – vũ khí cạnh tranh sắc bén và
hiệu quả

– Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước. – Người tiêu dùng ngày càng có nhiều sự lựa chọn, nhiều thời cơ để tìm cho mình một loại sản phẩmphù hợp nhất và Ngân sách chi tiêu lại phải chăng. – Điều kiện sống càng tăng trưởng, nhận thức của conngười ngày càng được nâng cao thì nhu yếu của conngười về những mẫu sản phẩm hoàn thành xong cũng tăng lên. – VINAMILK đã cung ứng tốt được phần nào mongmuốn của người mua về chất lượng loại sản phẩm – Sản phẩm này đã, đang và sẽ càng khẳng địnhthương hiệu của mình trên thị trường Nước Ta. – Để đạt được những thành tựu : mỗi công ty, mỗidoanh nghiệp cần ‎ xác lập được thị trường mục tiêuxây dựng được vị thế trong tâm lý người mua mụctiêu, thỏa mãn nhu cầu được nhu yếu của họ. – Đối thủ cạnh tranh đối đầu ngày càng nhiều, VINAMLIKcàng cần phải tạo dựng được uy tín vững chãi tronglòng người tiêu dùng. => Chiến lược định vị loại sản phẩm VINAMLIK trên thịtrường được xem là tất yếu. B.ăN  IăDUNGI ) Giớiăthi  uăv  ăcôngătyăs  aăVINAMILK1 ) ăCôngătyăs  aăVinamilkCÔNGăTYăC  ăPH  NăS  AăVI  TăNAMă35ăNĔMăHÌNHăTHÀNHăVÀăPHÁTăTRI  Nă ( 1976 ậ 2011 ) a ) Sứ mệnh và mục tiêuSứăm  nh-Đa dạng hóa những dòngsản phẩm-Mở rộng chủ quyền lãnh thổ phânphối-Tối đa hóa quyền lợi củacông tyM  c tiêu-Trở thành một trong nhữngtập đoàn thực phẩm và nướcgiải khát có lợi cho sức khỏahàng đầu tại Việt Nam-Mở rộng và phát triểnnghành nước giải khát có lợicho sức khỏe thể chất và dự án Bất Động Sản quihoạch lại qui mô sản xuất tạiMiền Nam. – Tối đa hóa giá trị của cổđông. b ) Những thành tựu đạt được • Huân chương lao động Hạng II ( 1991 – do Chủ tịchnước trao tặng ) • Huân chương lao động Hạng I ( 1996 – do Chủ tịchnước trao tặng ) • Anh Hùng Lao động ( 2000 – do Chủ tịchnước trao tặng ) • Huân chương Độc lập Hạng III ( 2005 – do Chủ tịchnước trao tặng ) • “ siêu cúp ” Hàng Nước Ta chất lượng cao và uy tínnăm 2006 do Hiệp hội sở hữu trí tuệ và Doanhnghiệp vừa và nhỏ Nước Ta • Top 10 “ Hàng Nước Ta chất lượng cao “ ( từ1995 đến nay ) • “ Cúp vàng – Thương hiệu sàn chứng khoán uy tín “ và Công ty CP số 1 Nước Ta “ ( năm2008 do UBCKNN – ngân hàng nhà nước nhà nước hộikinh doanh Chứng Khoán – Công ty ChứngKhoán và Thương mại Công nghiệp Nước Ta VaCông ty Văn Hóa Thăng Long ). • Top 200 công ty châu Á xuất sắc củaForbes ( Năm 2010 – tạp chí Forbes ghi nhận ) 2 ) Các sản phẩmS  aătươiSữa chuaSữa đặcSữa bột, bột dinh dưỡngKemCác loại nước giải khátSản phẩm khácII ) Cơ sở lí lu  n1 ) Địnhăvịăsảnăphẩma ) Định vị là gì ? Định vị mẫu sản phẩm : Là việc sắp xếp để một SP, DV chiếmmột chỗ đứng rõ ràng, riêng không liên quan gì đến nhau và thỏa đáng so vớicác SP, DV cạnh tranh đối đầu trong tâm lý của KH thịtrường tiềm năng. b ) Lý do phải định vị : – Quá trình nhận thức của KH – Yêu cầu tất yếu để cạnh tranh đối đầu – Hiệu quả của hoạt động giải trí truyền thông2 ) Vinamilk và bước tiến mới trong nghiêncứu, ứng dụng khoa học dinh dưỡng. – Hợp tác với những đối tác chiến lược châu Âu mở ra thời cơ lớn choVinamilk, nâng tầm điều tra và nghiên cứu và ứng dụng vào 2 nghành : khoa học dinh dưỡng vi chất và vi sinhLễ ký kết với 3 đối tác chiến lược châu Âu nhằm mục đích ứng dụng nhữngthành tựu khoa học dinh dưỡng đã diễn ra ở Zurich ( ThụySĩ ) ngày 1/3 Việc hợp tác này sẽ tạo ra thế mạnh gì cho Vinamilk ? – Vinamilk đưa ra những loại sản phẩm có chất lượng vượt trội-Đẩy mạnh vận tốc tăng trưởng những công thức sữa mới đặcthù cho trẻ nhỏ Việt NamNghiên cứu và ứngdụng dinh dưỡng thế giớivào loại sản phẩm DielacVấn đề cốt lõiChất lượng Giá cảPhong cách phục vụ3 ) Vinamilk và 3 giáătrịăcốtălõiIII ) ăCácăchi  nălượcăđịnhăvị1 ) Chi  n lược sản phẩm1. 1 Khái ni  m v  sản phẩmSản phẩm là toàn bộ những gì hoàn toàn có thể cung ứng cho thịtrường thỏa mãn nhu cầu nhu yếu, mong ước của thị trường1. 2 Vai trò, vị trí của chi  n lược sản phẩmChiến lược loại sản phẩm giữ vai trò quan trọng, là nền tảng, xương sống quyết định hành động trực tiếp đến uy tín và chấtlượng của công ty. Chiến lược mẫu sản phẩm chỉ huy thực thi hiệu suất cao của cácchiến lược còn lại của marketing mixGiúp triển khai hiệu suất cao những tiềm năng chung : – Lợi nhuận – Thế lực, uy tín – An toàn hiệu suất cao => Chiến lược mẫu sản phẩm – vũ khí cạnh tranh đối đầu sắc bén vàhiệu quả