Phân tích chiến lược định vị sản phẩm của Vinamilk – Tài liệu

… để theo đuổi chiến lược định vị đó không? Sáu, phương pháp sáng tạo nào phù hợp với chiếnlược định vị đó? Tuỳ thuộc vào mỗi sản phẩm hay dịch vụ, người ta lựa chọn chiến lược định vị cho phù … định xem là thương hiệu mình đang ở vi trí nào trên thị trường, việc đó đòi hỏi phải có sự lựa chọn chiến lược định vị phù hợp: định vị rộng hay định vị đặc thù riêng cho sản phẩm. Chiến lược … Phát triển chiến lược định vị: Để tạo ra vị trí cho một sản phẩm và dịch vụ, các nhà quản lý trước hết phải trả lời được sáu câu hỏi: Một, vị trí của sản phẩm hay thương hiệu của cty được khách…

  • 25
  • 11,009
  • 68