[PDF]Nghệ Thuật Hài Hước trong Giao Tiếp.pdf

Nghệ Thuật Hài Hước trong Giao Tiếp

Tham khảo tài liệu ‘nghệ thuật hài hước trong giao tiếp’, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả Nghệ Thuật Hài Hước trong Giao Tiếp Người ta có thể sử dụng sự hài hước như là một cách nói châm biếm về một con người hay một sự kiện nào đó đáng bị lên án. Song ở bất kỳ trường hợp nào, sự hài hước luôn gây ấn tượng nếu được sử dụng một cách khôn ngoan và đúng lúc, và nó sẽ khiến người khác luôn nhớ đến những gì bạn nói. Vậy bạn đã từng bao giờ quan

Thể loại
Tài liệu miễn phí Kỹ năng giao tiếp

Số trang
5

Ngày tạo
8/29/2018 7:02:04 PM +00:00

Loại tệp
PDF

Kích thước

Tên tệp