Nhiều vi phạm tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Đời sống

Nhiều vi phạm tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 306/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. 

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây có trụ sở chính tại Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

dgm_nttt_pharnanca-nttt(1).jpgMột trong 4 loại thuốc Cục Quản lý Dược xác định hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Qua kiểm tra, Cục Quản lý dược xác định, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính và bị áp dụng các hình thức xử phạt như sau:

Hành vi thứ nhất, không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với các thuốc: Pharnanca, số giấy đăng ký lưu hành (GĐKLH): VD-28954-18; Dexamethason 0,5mg, số GĐKLH: VD-20727-14; Pecrandil 10, số GĐKLH: VD30394-18; SM. Cefradin 500, số GĐKLH: VD-33785-19.

Về tình tiết tăng nặng, Cục Quản lý dược xác định, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây có hành vi vi phạm đối với 04 loại thuốc là vi phạm nhiều lần. Đối với hành vi này, Công ty bị áp dụng hình thức xử phạt chính phạt tiền 100 triệu đồng.

Hành vi thứ 2, Cục Quản lý dược xác định, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc để kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc để kiểm tra chất lượng đối với thuốc Viên nang cứng Pharnanca, số GĐKLH: VD-28954-18 theo yêu cầu tại Công văn số 3937/QLDCL ngày 22/04/2021 của Cục Quản lý Dược.

Theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 57 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Đối với hành vi này, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền 15 triệu đồng.

Với 2 hành vi vi phạm trên, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị phạt tiền 115 triệu đồng.

Quyết định này được giao cho Ông Lê Xuân Thắng, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây để chấp hành. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.