Nghị luận về tác dụng của việc rèn luyện thể dục thể thao

Tác dụng của việc kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự trong văn bản nghị luận? A. Bài văn nghị luận trở nên cụ thể hơn, sinh động và gợi cảm hơn, do đó có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. B. Bài văn nghị luận trở nên chặt chẽ hơn, sắc sảo hơn. C. Bài văn nghị luận giàu màu sắc triết lí hơn. D. Bài văn nghị luận rõ ràng, mạch lạc và lô-gíc…

Tác dụng của việc kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự trong văn bản nghị luận?

A. Bài văn nghị luận trở nên cụ thể hơn, sinh động và gợi cảm hơn, do đó có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn.

B. Bài văn nghị luận trở nên chặt chẽ hơn, sắc sảo hơn.

C. Bài văn nghị luận giàu màu sắc triết lí hơn.

D. Bài văn nghị luận rõ ràng, mạch lạc và lô-gíc hơn.