Nêu lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng và một số biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

Nêu lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng và một số biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

17. Nêu lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng và một số biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

Các lợi ích của việc tiết kiệm điện năng:

  • Giảm chi tiêu cho gia đình và cho xã hội.
  • Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn.
  • Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị quá tải, đặc biệt trong những giờ cao điểm.
  • Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.
  • Giảm ô nhiễm môi trường.

Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện:

  • Nên lựa chọn, sử dụng các đồ dùng điện, thiết bị điện có công suất phù hợp.
  • Chỉ nên sử dụng các thiết bị và đồ dùng điện trong những lúc thật cần thiết.

Xem toàn bộ: Khoa học tự nhiên 9 bài 59: Ôn tập phần vật lí