Mục tiêu nội dung chương trình Thể dục 6 lợi ích và tác dụng của thể dục thể thao

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Mục tiêu nội dung chương trình Thể dục 6 lợi ích và tác dụng của thể dục thể thao”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

...................................
NGÀY SOẠN: 23/11/2014
NGÀY DẠY: 27/11 /2014
TUẦN: 14
TIẾT: 28
TÊN BÀI DẠY
CHẠY NGẮN
CHẠY BỀN
I. MỤC ĐÍCH:
+ Chạy ngắn: Ôn luyện động tác xuất phát cao chạy 60m; hs biết được trò chơi “cướp cờ chiến thắng”.
+ Chạy bền: Trò chơi “ Ai nhanh hơn”.
YÊU CẦU:
+ Biết và thực hiện tương đối đúng động tác xuất phát cao, thực hiện được trò chơi cướp cờ.
+ Học sinh thực hiện được trò chơi “ Ai nhanh hơn”.
II. Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 6
III. Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: sân Trường THCS Quảng Phương
2. phương tiện: còi, thước dây, đồng hồ.
IV. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH
A. PHẦN MỞ ĐẦU
- Tập trung lớp điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung buổi học
+ Chạy ngắn
+ Chạy bền
- Khởi động:
+ Thực hiện các động tác khởi động: Tay cao, tay ngực, vặn mình, lưng bụng, bước với.
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
* Yêu cầu: Khởi động tích cực để làm nóng người.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn
- Ôn các động tác bổ trợ:
+ Đứng mặt hướng chạy xuất phát
+ Đứng vai hướng chạy xuất phát
+ Đứng lưng hướng chạy- xuất phát
- Xuất phát cao chạy nhanh 60m
- Trò chơi: Cướp cờ chiến thắng
2. Chạy bền:
 Trò chơi: “Ai nhanh hơn”
GV hướng dẫn luật chơi cho học sinh biết và thực hiện
C. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai.
2. Nhận xét tiết học. 
3. Bài tập về nhà: 
- Ôn luyện tâng cầu
- Ôn chạy ngắn hằng ngày 
- Ôn chạy bền: 
+ Nữ: chạy 400m/lần/ngày
+ Nam: chạy 500m/lần/ngày
4. Giáo viên- Xuống lớp.
7-8’
31-32’
21’
11’
4-5’
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
 u (GV)
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 O (LT)
Phương pháp đồng loạt
 x x x x x
 x x x x x	
 x x x x x
 x x x x x 
 O
Sử dụng phương pháp làn sóng 
Chơi theo sự điều kiển của quản trò
 XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
u (GV)
Phương pháp đồng loạt
Rút kinh nghiệm:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tổ trưởng chuyên môn
 Ngô Kỷ Dậu
NGÀY SOẠN: 30/11/2014
NGÀY DẠY: 01/12/2014 
TUẦN: 15
TIẾT: 29
TÊN BÀI DẠY
CHẠY NGẮN
CHẠY BỀN
I. MỤC ĐÍCH:
+ Chạy ngắn: Ôn luyện động tác bổ trợ, xuất phát cao chạy 60m; Trò chơi “Cướp cờ chiến thắng”.
+ Chạy bền: luyện tập chạy bền.
YÊU CẦU:
+ Biết và thực hiện đúng động tác xuất phát cao, động tác bổ trợ: đứng mặt, vai, lưng hướng chạy xuất phát. Thực hiện được trò chơi “Cướp cờ chiến thắng”
+ Đạt được tiêu chuẩn RLTT về sức bền.
II. Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 6
III. Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: sân Trường THCS Quảng Phương
2. phương tiện: còi, thước dây, đồng hồ, cầu đá.
IV. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH
A. PHẦN MỞ ĐẦU
- Tập trung lớp điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung buổi học
+ Chạy ngắn
+ Chạy bền
- Khởi động:
+ Thực hiện các động tác khởi động: Tay cao, tay ngực, vặn mình, lưng bụng, bước với.
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
* Yêu cầu: Khởi động tích cực để làm nóng người.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn
- Ôn các động tác bổ trợ:
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi
+ Chạy gót chạm mông
+ Đứng mặt hướng chạy xuất phát
+ Đứng vai hướng chạy xuất phát
+ Đứng lưng hướng chạy- xuất phát
- Trò chơi: Cướp cờ chiến thắng
- Xuất phát cao chạy nhanh 60m
2. Chạy bền:
 - Luyện tập chạy bền:
+ Cự ly nam: 500m
+ Cự ly nữ: 450m
* Yêu cầu: Chạy xong đi lại nhẹ nhàng, thả lỏng, hít thở sâu.
C. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai.
2. Nhận xét tiết học. 
3. Bài tập về nhà: 
- Ôn chạy ngắn hằng ngày 
- Ôn chạy bền: 
+ Nữ: chạy 400m/lần/ngày
+ Nam: chạy 500m/lần/ngày
4. Giáo viên- Xuống lớp.
7-8’
30-32’
25’
7’
4-5’
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
 u (GV)
Phương pháp đồng loạt
Đội hình khởi động
 x x x x x
 x x x x x	
 x x x x x
 x x x x x 
 O
Sử dụng phương pháp làn sóng 
Chơi theo sự điều kiển của quản trò
b x x x x x
 x x x x x	
 x x x x x
 x x x x x 
 O
Sử dụng phương pháp làn sóng 
Chạy trên địa hình tự nhiên
 XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
u (GV)
Rút kinh nghiệm:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NGÀY SOẠN: 30/11/2014
NGÀY DẠY: 04/12/2014
TUẦN: 15
TIẾT: 30
TÊN BÀI DẠY
CHẠY NGẮN
CHẠY BỀN
I. MỤC ĐÍCH:
+ Chạy ngắn: Ôn luyện động tác xuất phát cao chạy 40-50m; đứng mặt, vai, lưng hướng chạy- xuất phát; biết được trò chơi “Kết đoàn”.
+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
YÊU CẦU:
+ Biết và thực hiện tương đối đúng động tác xuất phát cao, động tác đứng mặt, vai, lưng hướng chạy xuất phát; Thực hiện được trò chơi “Kết đoàn”.
+ Đạt được tiêu chuẩn RLTT về sức bền.
II. Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 6
III. Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: sân Trường THCS Quảng Phương
2. Phương tiện: còi, thước dây, đồng hồ.
IV. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH
A. PHẦN MỞ ĐẦU
- Tập trung lớp điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung buổi học
+ Chạy ngắn
+ Chạy bền
- Khởi động:
+ Thực hiện các động tác khởi động: Tay cao, tay ngực, vặn mình, lưng bụng, bước với.
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
* Yêu cầu: Khởi động tích cực để làm nóng người.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn
- Ôn các động tác bổ trợ:
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi
+ Chạy gót chạm mông
+ Đứng mặt hướng chạy xuất phát
+ Đứng vai hướng chạy xuất phát
+ Đứng lưng hướng chạy- xuất phát
- Trò chơi: “Kết đoàn”
- Xuất phát cao chạy nhanh 60m
2. Chạy bền:
 - Luyện tập chạy bền:
+ Cự ly nam: 500m
+ Cự ly nữ: 450m
* Yêu cầu: Chạy xong đi lại nhẹ nhàng, thả lỏng, hít thở sâu.
C. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai.
2. Nhận xét tiết học. 
3. Bài tập về nhà: 
- Ôn chạy ngắn hằng ngày 
- Ôn chạy bền: 
+ Nữ: chạy 400m/lần/ngày
+ Nam: chạy 500m/lần/ngày
4. Giáo viên- Xuống lớp.
7-8’
30-32’
27’
7’
4-5’
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
 u (GV)
Phương pháp đồng loạt
Đội hình khởi động
 x x x x x
 x x x x x	
 x x x x x
 x x x x x 
 O
Sử dụng phương pháp làn sóng 
Chơi theo sự điều kiển của quản trò
Chạy trên địa hình tự nhiên
 XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
u (GV)
Rút kinh nghiệm:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tổ trưởng chuyên môn
 Ngô Kỷ Dậu
NGÀY SOẠN: 01/12/2012
NGÀY DẠY: 04/12/2012
TUẦN: 16
TIẾT: 31
TÊN BÀI DẠY
CHẠY NGẮN
CHẠY BỀN
I. MỤC ĐÍCH:
+ Ôn luyện động tác xuất phát cao chạy 60m; đứng mặt, vai, lưng hướng chạy- xuất phát.
+ Biết được trò chơi “Hoàng Anh- Hoàng yến”
+ Biết được trò chơi “Người thừa thứ ba”
YÊU CẦU:
+ Biết và thực hiện được trò chơi: “Hoàng Anh- Hoàng yến”
+ Biết và thực hiện tương đối đúng động tác xuất phát cao, động tác đứng mặt, vai, lưng hướng chạy xuất phát.
+ Biết và thực hiện được trò chơi: “Người thừa thứ ba”
II. Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 6
III. Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: sân Trường THCS Quảng Phương
2. phương tiện: còi, thước dây, đồng hồ.
IV. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH
A. PHẦN MỞ ĐẦU
- Tập trung lớp điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung buổi học
+ Chạy ngắn
+ Chạy bền
- Khởi động:
+ Thực hiện các động tác khởi động: Tay cao, tay ngực, vặn mình, lưng bụng, bước với.
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
* Yêu cầu: Khởi động tích cực để làm nóng người.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn
- Ôn các động tác bổ trợ:
+ Đứng mặt hướng chạy xuất phát
+ Đứng vai hướng chạy xuất phát
+ Đứng lưng hướng chạy- xuất phát
- Xuất phát cao chạy nhanh 60m
- Trò chơi: “Hoàng Anh- Hoàng yến”
2. Chạy bền:
 Trò chơi: Người thừa thứ ba
* Yêu cầu: Chơi xong đi lại nhẹ nhàng, thả lỏng, hít thở sâu.
C. PHẦN KẾT THÚC
1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, 
l­ng, vai.
2. NhËn xÐt tiÕt häc. 
3. Bµi tËp vÒ nhµ: 
- ¤n ch¹y ng¾n h»ng ngµy 
- TiÕt 32 kiÓm tra mét giê ch¹y ng¾n
- ¤n ch¹y bÒn: 
+ N÷: ch¹y 400m/lÇn/ngµy
+ Nam: ch¹y 500m/lÇn/ngµy
4. Gi¸o viªn- Xuèng líp.
8-10’
28-30’
17’
13’
5-7’
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
 u (GV)
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 O (LT)
Phương pháp đồng loạt
 x x x x x
 x x x x x	
 x x x x x
 x x x x x 
 O
Sử dụng phương pháp làn sóng 
Chơi theo sự điều kiển của quản trò
 XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
u (GV)
 Ph­¬ng ph¸p ®ång lo¹t
Ngày soạn: 01/12/2012
Ngày dạy: 06/12/2012
Tuần: 16
Tiết: 32
TÊN BÀI DẠY
KIỂM TRA CHẠY NGẮN
I. MỤC ĐÍCH:
 Kiểm tra nhằm đánh giá kết quả luyện tập của học sinh.
 YÊU CẦU
- Học sinh có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra. Hoàn thành tốt nội dung kiểm tra.
- Giáo viên chấm điểm khách quan,công bằng, công khai.
II. Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 6
III. Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: sân Trường THCS Quảng Phương
2. phương tiện: còi, thước dây, đồng hồ.
IV. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH
A.PHẦN MỞ ĐẦU
- Tập trung lớp
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung buổi học:
+ Kiểm tra chạy ngắn
- Khởi động:
+ Thực hiện các động tác khởi động: Tay cao, tay ngực, vặn mình, lưng bụng, bước với.
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
* Yêu cầu: Khởi động tích cực để làm nóng người.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra chạy ngắn.
a. Nội dung:
Kiểm tra kỷ thuật xuất phát cao, kỹ thuật bước chạy và thành tích.
b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
- Kiểm tra làm nhiều đợt, mỡi đợt 2 HS
- Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần: xuất phát cao chạy nhanh 60m.
c. Cách cho điểm:
- Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỷ thuật xuất phát, kỹ thuật bước chạy và thành tích đạt ở mức “giỏi” theo tiêu chuẩn RLTT.
- Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát, kỹ thuật bước chạy, thành tích đạt mức “khá” (RLTT).
- Điểm 5-6: Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát, kỹ thuật bước chạy, thành tích đạt mức “đạt” (RLTT) hoặc kỹ thuật thực hiện đúng, nhưng thành tích không đạt ở mức “đạt”
- Một số trường hợp khác, GV tùy tình hình thực tiễn quyết định.
C. PHẦN KẾT THÚC
1. Gi¸o viªn th«ng b¸o ®iÓm cho häc sinh.
2. NhËn xÐt tiÕt häc. Nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt h¹n chÕ.
3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
4. Gi¸o viªn- Xuèng líp.
8-10’
28-30’
5-7’
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
 u (gv)
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 O (lt)
Phương pháp đồng loạt
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
GV
-Yêu cầu khi kiểm tra học sinh phải nghiêm túc.
- Kiểm tra làm nhiều đợt mỗi đợt 2 em, sẽ do nhóm trưởng điều khiển
- Giáo viên đọc biểu điểm trước khi vào kiểm tra. 
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 u (gv)
Ph­¬ng ph¸p ®ång lo¹t
NGÀY: 29/11/2010- 04/12/2010
TUẦN: 15
TIẾT: 30
LỚP: 6
TÊN BÀI DẠY
THỂ THAO TỰ CHỌN- ĐÁ CẦU
I. MỤC ĐÍCH:
 + Trang bị cho học sinh một số hiểu biết kỷ năng rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn trong Đá Cầu
YÊU CẦU:
+ Biết và thực hiện được một số động tác bổ trợ kỷ thuật.
II. Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 6
III. Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: sân Trường THCS Quảng Phương
2. phương tiện: còi, thước dây, đồng hồ.
IV. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH
SL
TG
A. PHẦN MỞ ĐẦU
- Tập trung lớp điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung buổi học
+ Thể thao tự chọn: Đá cầu
- Khởi động:
+ Thực hiện các động tác khởi động: Tay cao, tay ngực, vặn mình, lưng bụng, bước với.
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
* Yêu cầu: Khởi động tích cực để làm nóng người.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Đá cầu:
 + Một số động tác bổ trợ:
- Đá lăng trước
- Đá lăng sau
- Đá lăng ngang
- Đứng ngồi theo lệnh
- Ôn tâng cầu bằng đùi
- Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân 
- Học: Chuyền cầu theo nhóm hai người
+ Chuẩn bị:Hai người đứng đối diện cách nhau 1- 3m. Một người tay thuận cầm cầu
+ Động tác: Người cầm cầu tung nhẹ cầu lên cao khoảng 0,2 – 0,3 m. Khi cầu rơi xuống thì dùng má trong bàn chân hoặc đùi chuyền cầu về phía trước cho bạn đối diện. Người đứng đối diện di chuyển nhanh đến hướng cầu bay đến, dùng má trong bàn chân (hoặc đùi) tâng cầu ngược trở lại ngay cho bạn. Bài tập tiếp tục như vậy, nếu cầu rơi, nhanh chóng nhặt cầu lên tiếp tục tập.
- GV phân tích kỷ thuật và thí phạm động tác
- Triển khai tập chuyền cầu theo nhóm 2 người
C. PHẦN KẾT THÚC
1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, 
l­ng, vai.
2. NhËn xÐt tiÕt häc. 
3. Bµi tËp vÒ nhµ: 
- TËp t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n
- ChuyÒn cÇu theo nhãm 2 ng­êi
4. Gi¸o viªn- Xuèng líp.
2l/8n
2l/8n
10l
1-2l
8-10’
28-30’
5-7’
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
 u (GV)
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 O (LT)
Phương pháp đồng loạt
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 u (GV)
Phương pháp đồng loạt
Phân nhóm tập tâng cầu
 T.2 X X X X T.3
 X X X X 
X X X X 
X X u (GV) X X
X X X X
X X X X
T.1 X X X X
 T.4 X X X X
 XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
u (GV)
 Ph­¬ng ph¸p ®ång lo¹t
Ngµy 29 th¸ng 11 n¨m2010
TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày soạn: 09/12/2012
Ngày dạy: 11/12/2012
Tuần: 17
Tiết: 33
TÊN BÀI DẠY
ÔN TẬP HỌC KỲ I
I. MỤC ĐÍCH
+ Nhằm rèn luyện các nhóm cơ, khớp chính của cơ thể, góp phần phát triển thể lực chung và rèn luyện tư thế cơ bản.
+ Thực hiện trò chơi: Người thừa thứ ba
 YÊU CẦU:
+ Học sinh nắm được bài, tập hết biên độ động tác, tập đều, đẹp.
+ Học sinh thực hiện tốt trò chơi người thừa thứ ba, chơi đúng luật
II. Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 6
III. Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: sân Trường THCS Quảng Phương
2. phương tiện: còi.
IV. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH
A.PHẦN MỞ ĐẦU
- Tập trung lớp điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung buổi học:
+ Bài thể dục
- Khởi động:
+ Thực hiện các động tác khởi động: Tay cao, tay ngực, vặn mình, lưng bụng, bước với.
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
* Yêu cầu: Khởi động tích cực để làm nóng người.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài thể dục tay không:
a. Ôn tập toàn bài thể dục tay không gồm 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, ngực, vặn mình, bụng, phối hợp, nhảy, điều hoà.
- Tập đồng loạt cả lớp 
- Triển khai tập luyện theo tổ
b. Củng cố:
 Học sinh lên thực hiện toàn bộ bài thể dục. 
* Yêu cầu: HS Thực hiện đúng kỷ thuật, động tác
2. Trò chơi:
- Người thừa thứ 3
C. PHẦN KẾT THÚC
- Th¶ láng rñ tay ch©n
- NhËn xÐt tiÕt häc
- Bµi tËp vÒ nhµ: 
+ ¤n bµi thÓ dôcph¸t triÓn chung h»ng ngµy
- Gi¸o viªn- Xuèng líp
8-10’
28-30’
5-7’
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
u (GV)
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 O (LT)
Phương pháp đồng loạt
 T1: X X X X X
 T2: X X X X X
 T3: X X X X X
 T4: X X X X X
 u (GV)
- Phương pháp phân nhóm
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 u (GV)
Ph­¬ng ph¸p ®ång lo¹t
Ngày soạn: 09/12/2012
Ngày dạy: 13/12/2012
Tuần: 17
Tiết: 34
Tên bài dạy
ôn tập học kỳ i
I. MỤC ĐÍCH
+ Nhằm rèn luyện các nhóm cơ, khớp chính của cơ thể, góp phần phát triển thể lực chung và rèn luyện tư thế cơ bản.
+ Thực hiện trò chơi: Cướp cờ chiến thắng
 YÊU CẦU:
+ Học sinh nắm được bài, tập hết biên độ động tác, tập đều, đẹp.
+ Học sinh thực hiện tốt trò chơi cướp cờ chiến thắng, chơi đúng luật.
II. Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 6
III. Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: sân Trường THCS Quảng Phương
2. phương tiện: còi.
IV. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH
A.PHẦN MỞ ĐẦU
- Tập trung lớp điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung buổi học:
+ Bài thể dục
- Khởi động:
+ Thực hiện các động tác khởi động: Tay cao, tay ngực, vặn mình, lưng bụng, bước với.
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
* Yêu cầu: Khởi động tích cực để làm nóng người.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài thể dục tay không:
a. Ôn tập toàn bài thể dục tay không gồm 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, ngực, vặn mình, bụng, phối hợp, nhảy, điều hoà.
- Tập đồng loạt cả lớp 
- Triển khai tập luyện theo tổ
b. Củng cố:
 Học sinh lên thực hiện toàn bộ bài thể dục. 
* Yêu cầu: HS Thực hiện đúng kỷ thuật, động tác
2. Trò chơi:
- Cướp cờ chiến thắng
C. PHẦN KẾT THÚC
- Th¶ láng rñ tay ch©n
- NhËn xÐt tiÕt häc
- Bµi tËp vÒ nhµ: 
+ ¤n bµi thÓ dôcph¸t triÓn chung h»ng ngµy
- Gi¸o viªn- Xuèng líp
8-10’
28-30’
5-7’
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
u (GV)
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 O (LT)
Phương pháp đồng loạt
 T1: X X X X X
 T2: X X X X X
 T3: X X X X X
 T4: X X X X X
 u (GV)
- Phương pháp phân nhóm
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 u (GV)
Ph­¬ng ph¸p ®ång lo¹t
Ngày soạn: 16/12/2012
Ngày dạy: 18/12/2012
Tuần: 18
Tiết: 35
TÊN BÀI DẠY
ÔN TẬP HỌC KỲ I
I. MỤC ĐÍCH
+ Nhằm rèn luyện các nhóm cơ, khớp chính của cơ thể, góp phần phát triển thể lực chung và rèn luyện tư thế cơ bản.
+ Thực hiện trò chơi: Cướp cờ chiến thắng
 YÊU CẦU:
+ Học sinh nắm được bài, tập hết biên độ động tác, tập đều, đẹp.
+ Học sinh thực hiện tốt trò chơi cướp cờ chiến thắng, chơi đúng luật.
II. Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 6
III. Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: sân Trường THCS Quảng Phương
2. phương tiện: còi.
IV. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH
A.PHẦN MỞ ĐẦU
- Tập trung lớp điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung buổi học:
+ Bài thể dục
- Khởi động:
+ Thực hiện các động tác khởi động: Tay cao, tay ngực, vặn mình, lưng bụng, bước với.
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
* Yêu cầu: Khởi động tích cực để làm nóng người.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài thể dục tay không:
a. Ôn tập toàn bài thể dục tay không gồm 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, ngực, vặn mình, bụng, phối hợp, nhảy, điều hoà.
- Tập đồng loạt cả lớp 
- Triển khai tập luyện theo tổ
b. Củng cố:
 Học sinh lên thực hiện toàn bộ bài thể dục. 
* Yêu cầu: HS Thực hiện đúng kỷ thuật, động tác
2. Trò chơi:
- Cướp cờ chiến thắng
- Yêu cầu học sinh chơi nghiêm túc đúng luật.
C. PHẦN KẾT THÚC
- Th¶ láng rñ tay ch©n
- NhËn xÐt tiÕt häc
- Bµi tËp vÒ nhµ: 
+ ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung h»ng ngµy
+ TiÕt sau kiÓm tra häc kú
- Gi¸o viªn- Xuèng líp
8-10’
28-30’
5-7’
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
u (GV)
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 X X X X X
 O (LT)
Phương pháp đồng loạt
 T1: X X X X X
 T2: X X X X X
 T3: X X X X X
 T4: X X X X X
 u (GV)
- Phương pháp phân nhóm
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX
 u (GV)
Ph­¬ng ph¸p ®ång lo¹t
Ngày soạn: 16/12/2012
Ngày dạy: 20/12/2012
Tuần:	 18
Tiết: 36
Tên bài dạy
Kiểm tra học kỳ i
Bài thể dục phát triển chung
 I. MỤC ĐÍCH
 Kiểm tra nhằm đánh giá kết quả luyện tập của học sinh.
 YÊU CẦU
- Học sinh có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra. Hoàn thành tốt nội dung kiểm tra.
- Giáo viên chấm điểm khách quan, tránh thiên vị.
II. Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 6
III. Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: sân Trường THCS Quảng Phương
2. phương tiện: còi.
IV. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH
A.PHẦN MỞ ĐẦU
- Tập trung lớp
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung buổi học:
+ Kiểm tra bài thể dục
- Khởi động:
+ Thực hiện các động tác khởi động: Tay cao, tay ngực, vặn mình, lưng bụng, bước với.
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
* Yêu cầu: Khởi động tích cực để làm nóng người.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài thể dục.
 Nội dung kiểm tra
Kiểm tra bài thể dục phát triển chung gồm 9 động tác: 
- Động tác vươn thở, tay, chân, ngực, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hoà. 
2. Cách cho điểm:
 - Điểm 10: Thực hiện đúng, đều đẹp các động tác quy định.
 - Điểm 9: Thực hiện đúng, nhưng chưa đẹp các động tác quy định
 - Điểm 8: Thực hiện được 9 động tác tương đối đúng nhưng chưa đẹp, chưa thở sâu ở động tác vươn thở hoặc động tác thăng bằng thực hiện với biên độ hẹp.
 - Điểm 7: Thực hiện được 9 động tác tương đối đúng nhưng chưa đều đẹp, mắt chưa nhìn theo tay ở động tác vươn thở, chưa kiểng gót ở động tác ngực, chưa phân biệt được bàn tay sấp ngữa ở động tác chân, bụng.
 - Điểm 5-6: Có một đến hai động tác sai
 - Điểm 3-4: Có 3 động tác sai trở lên.
C. PHẦN KẾT THÚC
1. Gi¸o viªn th«ng b¸o ®iÓm cho häc sinh.
2. NhËn xÐt tiÕt häc. Nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt h¹n chÕ.