Lương 10 triệu đồng, đóng BHXH 1 năm, người lao động sẽ được nhận bao nhiêu tiền nếu rút BHXH một lần?

Điều kiện rút BHXH một lần

Nếu người lao động đóng bảo hiểm xã hội một năm mà muốn rút tiền 1 lần thì phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13. Cụ thể:

(1) Sau 1 năm nghỉ việc hoặc sau 1 năm không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

(2) Khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

(3) Ra nước ngoài để định cư.

(4) Mắc một trong các bệnh:

– Bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác do Bộ Y tế quy định

– Các bệnh, tật khác mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự phục vụ sinh hoạt cá nhân hằng ngày.

(5) Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Tuy nhiên, người lao động rút BHXH một lần phải hoàn tất thủ tục chốt sổ, gộp sổ BHXH (nếu có nhiều sổ bảo hiểm do làm việc tại nhiều công ty khác nhau) thì mới được giải quyết hưởng tiền BHXH 1 lần.

Lương 10 triệu, đóng bảo hiểm xã hội một năm, người lao động sẽ được nhận bao nhiêu tiền nếu rút BHXH một lần?

Số tiền BHXH 1 lần được tính dựa trên mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và thời gian mà người lao động đã đóng bảo hiểm.

Do người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội một năm nên theo , số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần của người này sẽ được tính theo công thức chung sau đây:

Tiền BHXH 1 lần = (1,5 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Thời gian đóng BHXH từ năm 2014)

Trong đó:

– Thời gian đóng BHXH tính hưởng BHXH 1 lần được tính theo năm và làm tròn như sau:

+ Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ từ 1-6 tháng làm tròn là 1/2 năm, lẻ từ 7-11 tháng làm tròn là 1 năm.

+ Trường hợp trước ngày 01/01/2014 có thời gian đóng BHXH lẻ tháng thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi.

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính dựa trên mức lương hằng tháng đóng BHXH của người lao động sau khi đã được nhân với hệ số trượt giá.

Ví dụ: Chị A đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 2/2019 đến hết tháng 1/2020 với mức lương hằng tháng đóng BHXH là 10 triệu đồng/tháng. Năm 2023, chị A làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần được nhận số tiền như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = (10 triệu đồng x 11 tháng x 1,08 + 10 triệu đồng x 1 tháng x 1,05) : 12 tháng = 10.775.500 đồng

Tiền BHXH 1 lần = 2 x 10.775.500 đồng x 1 năm = 21.550.000 đồng