Lời bài hát Chia tay ai không buồn

Lệ rơi ướt bờ môi vì giờ đã chia tay nhau mất rồi
Cố quên đi một người người mà em đã từng rất yêu
Phải làm sao đây để được nâng niu
Yêu nhau bao lâu nhưng anh còn chưa hiểu

[ĐK:]
Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều em ước mong
Chỉ vậy thôi nhưng tại sao anh đã không làm được
Lời hứa anh trao em ngày xưa yêu em đến ngàn sau
Để giờ đây chỉ mang đến niềm đau

Giọt nước mắt rơi em không muốn anh ra đi
Bởi vì em mong ngày qua đã yêu anh rất nhiều
Tình cảm em trao anh đậm sâu giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứ
Hà há ha hà hà ….

Lần 2:
Chia tay ai không buồn chỉ là do em cố kìm nén thôi
Lệ rơi ướt bờ môi vì giờ đã chia tay nhau mất rồi
Cố quên đi một người người mà em đã từng rất yêu
Phải làm sao đây để được nâng niu
Yêu nhau bao lâu nhưng anh còn chưa hiểu

[ĐK:]
Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều em ước mong
Chỉ vậy thôi nhưng tại sao anh đã không làm được
Lời hứa anh trao em ngày xưa yêu em đến ngàn sau
Để giờ đây chỉ mang đến niềm đau

Giọt nước mắt rơi em không muốn anh ra đi
Bởi vì em mong ngày qua đã yêu anh rất nhiều
Tình cảm em trao anh đậm sâu giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứ

[ĐK:]
Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều em ước mong
Chỉ vậy thôi nhưng tại sao anh đã không làm được
Lời hứa anh trao em ngày xưa yêu em đến ngàn sau
Mà giờ đây anh không giữ lời hứa

Giọt nước mắt rơi em không muốn anh ra đi
Bởi vì em mong ngày qua đã yêu anh rất nhiều
Tình cảm em trao anh đậm sâu giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứ

Tình cảm em trao anh đậm sâu giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứ
Hà há ha hà ….

Lời bài hát Chia tay ai không buồn (đổi xưng hô “Anh” – “Em”)

Chia tay ai không buồn chỉ là do anh cố kìm nén thôi
Lệ rơi ướt bờ môi vì giờ đã chia tay nhau mất rồi
Cố quên đi một người người mà anh đã từng rất yêu
Phải làm sao đây để được nâng niu
Yêu nhau bao lâu nhưng em còn chưa hiểu

[ĐK:]
Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều anh ước mong
Chỉ vậy thôi nhưng tại sao em đã không làm được
Lời hứa em trao anh ngày xưa yêu anh đến ngàn sau
Để giờ đây chỉ mang đến niềm đau

Giọt nước mắt rơi anh không muốn em ra đi
Bởi vì anh mong ngày qua đã yêu em rất nhiều
Tình cảm anh trao em đậm sâu giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứ
Hà há ha hà hà ….

Lần 2:
Chia tay ai không buồn chỉ là do anh cố kìm nén thôi
Lệ rơi ướt bờ môi vì giờ đã chia tay nhau mất rồi
Cố quên đi một người người mà anh đã từng rất yêu
Phải làm sao đây để được nâng niu
Yêu nhau bao lâu nhưng em còn chưa hiểu

[ĐK:]
Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều anh ước mong
Chỉ vậy thôi nhưng tại sao em đã không làm được
Lời hứa em trao anh ngày xưa yêu anh đến ngàn sau
Để giờ đây chỉ mang đến niềm đau

Giọt nước mắt rơi anh không muốn em ra đi
Bởi vì anh mong ngày qua đã yêu em rất nhiều
Tình cảm anh trao em đậm sâu giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứ

[ĐK:]
Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều anh ước mong
Chỉ vậy thôi nhưng tại sao em đã không làm được
Lời hứa em trao anh ngày xưa yêu anh đến ngàn sau
Mà giờ đây em không giữ lời hứa

Giọt nước mắt rơi anh không muốn em ra đi
Bởi vì anh mong ngày qua đã yêu em rất nhiều
Tình cảm anh trao em đậm sâu giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứ

Tình cảm anh trao em đậm sâu giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứ
Hà há ha hà ….

Chia tay ai không buồn chỉ là do em cố kìm nén thôiLệ rơi ướt bờ môi vì giờ đã chia tay nhau mất rồiCố quên đi một người người mà em đã từng rất yêuPhải làm sao đây để được nâng niuYêu nhau bao lâu nhưng anh còn chưa hiểu[ĐK:]Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều em ước mongChỉ vậy thôi nhưng tại sao anh đã không làm đượcLời hứa anh trao em ngày xưa yêu em đến ngàn sauĐể giờ đây chỉ mang đến niềm đauGiọt nước mắt rơi em không muốn anh ra điBởi vì em mong ngày qua đã yêu anh rất nhiềuTình cảm em trao anh đậm sâu giờ đây đã mất nhauVậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứHà há ha hà hà ….Lần 2:Chia tay ai không buồn chỉ là do em cố kìm nén thôiLệ rơi ướt bờ môi vì giờ đã chia tay nhau mất rồiCố quên đi một người người mà em đã từng rất yêuPhải làm sao đây để được nâng niuYêu nhau bao lâu nhưng anh còn chưa hiểu[ĐK:]Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều em ước mongChỉ vậy thôi nhưng tại sao anh đã không làm đượcLời hứa anh trao em ngày xưa yêu em đến ngàn sauĐể giờ đây chỉ mang đến niềm đauGiọt nước mắt rơi em không muốn anh ra điBởi vì em mong ngày qua đã yêu anh rất nhiềuTình cảm em trao anh đậm sâu giờ đây đã mất nhauVậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứ[ĐK:]Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều em ước mongChỉ vậy thôi nhưng tại sao anh đã không làm đượcLời hứa anh trao em ngày xưa yêu em đến ngàn sauMà giờ đây anh không giữ lời hứaGiọt nước mắt rơi em không muốn anh ra điBởi vì em mong ngày qua đã yêu anh rất nhiềuTình cảm em trao anh đậm sâu giờ đây đã mất nhauVậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứTình cảm em trao anh đậm sâu giờ đây đã mất nhauVậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứHà há ha hà ….Chia tay ai không buồn chỉ là do anh cố kìm nén thôiLệ rơi ướt bờ môi vì giờ đã chia tay nhau mất rồiCố quên đi một người người mà anh đã từng rất yêuPhải làm sao đây để được nâng niuYêu nhau bao lâu nhưng em còn chưa hiểu[ĐK:]Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều anh ước mongChỉ vậy thôi nhưng tại sao em đã không làm đượcLời hứa em trao anh ngày xưa yêu anh đến ngàn sauĐể giờ đây chỉ mang đến niềm đauGiọt nước mắt rơi anh không muốn em ra điBởi vì anh mong ngày qua đã yêu em rất nhiềuTình cảm anh trao em đậm sâu giờ đây đã mất nhauVậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứHà há ha hà hà ….Lần 2:Chia tay ai không buồn chỉ là do anh cố kìm nén thôiLệ rơi ướt bờ môi vì giờ đã chia tay nhau mất rồiCố quên đi một người người mà anh đã từng rất yêuPhải làm sao đây để được nâng niuYêu nhau bao lâu nhưng em còn chưa hiểu[ĐK:]Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều anh ước mongChỉ vậy thôi nhưng tại sao em đã không làm đượcLời hứa em trao anh ngày xưa yêu anh đến ngàn sauĐể giờ đây chỉ mang đến niềm đauGiọt nước mắt rơi anh không muốn em ra điBởi vì anh mong ngày qua đã yêu em rất nhiềuTình cảm anh trao em đậm sâu giờ đây đã mất nhauVậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứ[ĐK:]Hạnh phúc nhỏ bé nhưng điều anh ước mongChỉ vậy thôi nhưng tại sao em đã không làm đượcLời hứa em trao anh ngày xưa yêu anh đến ngàn sauMà giờ đây em không giữ lời hứaGiọt nước mắt rơi anh không muốn em ra điBởi vì anh mong ngày qua đã yêu em rất nhiềuTình cảm anh trao em đậm sâu giờ đây đã mất nhauVậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứTình cảm anh trao em đậm sâu giờ đây đã mất nhauVậy tại sao không cho nhau khoảng cách để chôn vùi quá khứHà há ha hà ….