Khoa Khoa học Xã hội – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Giới thiệu chung

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân Văn được thành lập trên cơ sở tách ra từ khoa Khoa học Xã hội và Ngôn Ngữ Quốc Tế với lịch sử hơn 20 năm đào tạo và nghiên cứu. Khoa hiện có 5 ngành đào tạo gồm: Quan hệ Quốc Tế, Truyền thông Đa Phương Tiện, Tâm Lý học, Quan hệ Công Chúng, Quản Trị Sự Kiện. Trong đó, ngành Quan hệ Quốc Tế bắt đầu đào tạo bậc đại học từ năm 2003 và hiện đang có chương trình đào tạo cử nhân bằng tiếng Việt và chương trình đào tạo cử nhân hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngành Truyền thông Đa phương Tiện bắt đầu đào tạo bậc đại học từ năm 2006 với đầy đủ các loại hình truyền thông: báo viết, báo hình, mạng xã hội…Ba ngành Tâm Lý học, Quan hệ Công chúng, Quản trị Sự kiện bắt đầu đào tạo từ năm học 2021-2022 nhằm đáp ứng nhu cầu cao của xã hội.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của khoa đang được phát triển mạnh mẽ với toàn bộ giảng viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở nhiều lĩnh vực chuyên môn đa dạng: Truyền thông, báo chí, marketing, chính trị quốc tế, ngoại giao, quan hệ quốc tế, lịch sử thế giới, địa lý nhân văn, khu vực học, giao tiếp văn hóa, quan hệ công chúng, tâm lý học, luật…Tất cả giảng viên cơ hữu của khoa được đào tạo từ các cơ sở giáo dục hàng đầu, trong đó phần lớn được đào tạo ở nước ngoài như: Anh Quốc, Hoa Kỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan. Khả năng sử dụng ngoại ngữ xuất sắc cũng như những trải nghiệm về môi trường học tập quốc tế, đa văn hóa của đội ngũ giảng viên của khoa chính là thế mạnh giúp đảm bảo chất lượng đào tạo và phát triển toàn diện kiến thức và kỹ năng, tư duy toàn cầu, tinh thần tiên phong và khả năng thích ứng của sinh viên.