Hướng dẫn đăng ký đóng và cấp thẻ BHYT trên cổng dịch vụ công

Người dân truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh để được hướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ công

Với dịch vụ công này, người dân có thể đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT (đối với người tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; người tham gia BHYT theo hộ gia đình) trực tuyến tại bất cứ đâu và thời gian nào với quy trình tự động hóa mức độ cao.

Để đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT, người dân có thể truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ công nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh tại địa chỉ https://caobang.baohiemxahoi.gov.vn.

Mai Hoa