Hướng dẫn KK thủ tục 600 – Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH

Hướng dẫn kê khai thủ tục 600 – Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH (tăng mới)

Thủ tục 600 là một trong những thủ tục quan trọng để doanh nghiệp thực hiện đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, khi doanh nghiệp có thêm nhân sự mới. Bắt đầu từ ngày 18/08/2020 người sử dụng lao động có trách nhiệm phải khai trình lao động theo quy định của pháp luật về lao động tại Bộ luật lao động theo Mẫu D02-LT ban hành kèm theo QĐ 1040/QĐ-BHXH thay thế Mẫu D02-TS. Cùng tìm hiểu chi tiết các bước thực hiện kê khai thủ tục 600 trên phần mềm khai thuế điện tử CyberCare trong bài viết dưới đây.

I.Các tờ khai chính trong thủ tục 600

D02-LT:  Mục đích để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

D01-TS: Mục đích để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia như thông tin hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh,… làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

TK1-TS : lập khi báo tăng lao động chưa có số BHXH

II. Mô tả, hướng dẫn tạo mới thủ tục 600

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn menu Thủ tục, hệ thống đi đến trang Quản lý thủ tục

Bước 2: Tại màn hình quản lý thủ tục, thực hiện tìm kiếm thủ tục

–  Có thể tìm kiếm bằng cách nhập mã, tên thủ tục => nhấn icon Tìm kiếm hoặc lựa chọn trong droplist Thu, Số thẻ, Chính sách để lọc thủ tục theo nghiệp vụ

Bước 3: Nhấn icon Thêm mới dưới Mã thủ tục

Bước 4: Hệ thống đi đến màn hình tạo mới thủ tục với thành phần hồ sơ gồm các tab tờ khai: D02-LT, D01-TS, TK1-TS

2.1 Hướng dẫn kê khai tờ khai D02-LT

Bước 1: Nhập kỳ kê khai

Bước 2: Chọn người lao động cần kê khai, bằng cách sau:

+ Tìm kiếm bằng tên người lao động tại text tìm kiếm => nhấn icon Tìm kiếm

+ Chọn theo trạng thái người lao động trong dropdown list: Tất cả | Hoạt động | Thai sản | Nghỉ ốm | Nghỉ việc

Bước 3: Trỏ chuột vào người lao động, chọn nghiệp vụ: Tăng LĐ; Tăng mức lương; Giảm LĐ; Giảm mức lương; Khác để tạo danh sách người lao động trên Bảng theo từng đầu mục

Bước 4: Nhập các trường thông tin bắt buộc

Bảng mô tả từng trường dữ liệu kê khai tờ khai D02-LT

STT
Tên cột
Bắt buộc nhập
Mô tả
Ghi chú

1         
Họ tên
BẮT BUỘC
Lấy thông tin từ hồ sơ người lao động
 

2         
Mã số BHXH
 
Mã số BHXH của người lao động, lấy thông tin từ hồ sơ người lao động (nếu có ) 
-Nếu người lao động có mã số BHXH: Thì chỉ cần nhập thông tin tờ khai D02-TS-Ngược lại: Nếu chưa có mã số BHXH: Yêu cầu nhập đầy đủ D02-TS và lập tờ khai TK1-TS

3         
Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc
BẮT BUỘC
Lấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai
  

4         
Nơi làm việc
BẮT BUỘC
Lấy thông tin từ hồ sơ người lao động, cho phép sửa lúc kê khai
 

5
Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH(tháng /năm)
 
Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa
– Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị;- Đối với trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu điều chỉnh mức đóng;- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời điểm tháng, năm bắt đầu truy đóng. 

6
Thời điểm đơn vị kết thúc  đóng BHXH(tháng /năm)
 
Lấy mặc định là tháng hiện tạiCho phép sửa
– Đối với người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị và trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, cáckhoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống);- Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (bao gồm: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.

7
Phương án điều chỉnh
BẮT BUỘC
Chọn 1 phương án trong danh sách
 

8
Hệ số/ mức lương
BẮT BUỘC
Lấy thông tin từ người lao độngCho phép sửa
Tiền lương đóng BHXHChú ý: theo chuẩn BHXH thì cột này chỉ được nhập số tiền không nhập hệ số

10
Phụ cấp CV
 
Phụ cấp chức vụ
Chỉ điền hệ số.Những đơn vị có phụ cấp CV theo mức lương điền vào cột phụ cấp lương.

11
Phụ cấp TNVK
 
Phụ cấp thâm niên vượt khung đầu kỳ (%)
 

12
Phụ cấp TN Nghề
 
Phụ cấp thâm niên nghề đầu kỳ (%)
 

13
Phụ cấp lương
 
 
chỉ điền số tiền, KHÔNG nhập hệ số

14
Phụ cấp bổ sung
 
 
 

17
Ghi chú
 
  
Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể.

 
Ngày tháng năm sinh
 
 
 

 
Giới tính
 
 
 

 
Số CMND/HC/TCC
 
 
 

 
Nhà quản lý
 
Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm
 

 
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao
 
Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm
 

 
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung
 
Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm
 

 
Khác
 
Nhập từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm
 

 
Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày bắt đầu
 
Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu làm trong ngành nghề nặng nhọc
 

 
Ngành nghề nặng nhọc độc hại / Ngày kết thúc
 
Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm trong ngành nghề nặng nhọc
 

 
Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn
 
Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn
 

 
Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn / Ngày bắt đầu
 
Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ xác định thời hạn
 

 
Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn
 
Ghi ngày, tháng, năm kết thúc HĐLĐ xác định thời hạn
 

 
Hiệu lực HĐLĐ khác
 
Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác
 

 
Hiệu lực HĐLĐ khác
 
Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu HĐLĐ khác
 

18
Tỷ lệ đóng
BẮT BUỘC
Tỷ lệ đóng BHXH dựa trên mức lương đóng BHXH (Thông thường tỷ lệ này là 32% )
Lấy thông tin từ người lao động, có thể chỉnh sửa khi kê khai

19
Tính lãi
 
 
Tích chọn trên phần mềm nếu có truy thu.

20
Đã có sổ
 
 
Tích chọn trên phần mềm nếu đã có sổ

21
Mức hưởng BHYT
 
 
Theo danh mục mức hưởng BHYT

23
Mã vùng sinh sống
 
 
K1: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật;K2: Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.;K3: Nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật. Nếu không thuộc 1 trong 3 khu vực trên thì để trống mục này

24
Mã vùng lương tối thiểu
 
Mã vùng lương tối thiểu
Theo danh mục mã vùng LTT:

Bước 5 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc người dùng có thể lựa chọn các tác vụ khác như:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu; Lập TK1-TS

Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đang lập mẫu

B1: Tích chọn người lao động B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

B2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-LT khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu

Lập TK1-TS:  Dùng để lập biểu mẫu TK1-TS khi người lao động không có Mã số BHXH, bằng cách sau:

B1: Tích chọn người lao động

B2: Nhấn Lập TK1-TS => người lao động tự động lên danh sách TK01 tại tab Mẫu TK1-TS

2.2 Hướng dẫn kê khai tờ khai D01-TS

Nội dung lập bảng kê: hồ sơ làm căn cứ tham gia BHYT, BHXH

Bước 1: Chọn người lao động cần kê khai, Chỉ được chọn người lao động có trên danh sách D02-LT

Bước 2: Nhấn “Chọn lao động” Hoặc tích chọn người lao động => Nhấn nút “Chọn LĐ” để tạo danh sách người lao động lên mẫu D01-TS

Bước 3: Nhập các cột thông tin bắt buộc của từng lao động, như mô tả dưới bảng sau :

STT
Tên cột
Bắt buộc
Mô tả
Ghi chú

1                
Họ tên
BẮT BUỘC
Họ tên người lao động
 

2                
Mã số BHXH
 
Mã số BHXH của người lao động
 

3                
Tên, loại văn bản
BẮT BUỘC
Tên của văn bản đính kèm
VD: hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, giấy xác nhận…

4                
Số văn bản
BẮT BUỘC
Số hiệu văn bản
Vd: 99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC

5                
Ngày ban hành
BẮT BUỘC
Ngày/Tháng/Năm ban hành văn bản
 

6                
Cơ quan ban hành
BẮT BUỘC
Cơ quan ban hành văn bản
(UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …;Công ty A …)

7                
Trích yếu văn bản
BẮT BUỘC
Ghi nội dung trích yếu văn
(V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).

8                
Trích lược nội dung cần thẩm định
BẮT BUỘC
Ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định
VD:Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu

Ngoài ra, còn có các chức năng: Xóa; Xem mẫu

 • Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

 • Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu D02-TS khi đã lập xong bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu 

Bước 4 : Nhấn “Ký và gửi BH” để thực hiện ký số và gửi hồ sơ bằng phương thức giao dịch điện tử lên cổng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

Hoặc có thể lựa chọn các tác vụ sau:

 • Nhấn “ Lưu tạm” để lưu tạm hồ sơ;
 • Nhấn “Lưu” để lưu hồ sơ;
 • Nhấn “Trình ký” để trình lên người có vai trò ký số;
 • Nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động thêm mới.

2.3 Hướng dẫn kê khai tờ khai TK1-TS

Tờ khai TK1 – TS có mục đích dùng để kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên hộ gia đình khi không có mã số BHXH. Hoặc dùng để kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN.

Chỉ đc tạo bằng chức năng “Lập TK1-TS” ở màn hình tờ khai D02-LT , người dùng nhập giá trị 2 cột Nội dung thay đổi yêu cầu, Hồ sơ kèm theo:

Trên giao diện màn hình Mẫu TK1 – TS còn có các tác vụ Xóa; Xem mẫu

 • Xóa: dùng để xóa người lao động trên danh sách lao động đã lập mẫu, bằng cách sau:

Bước 1: Tích chọn người lao động

Bước 2: Nhấn Xóa=> xóa người lao động ra khỏi danh sách lập mẫu

 • Xem mẫu: Dùng để xem biểu mẫu TK1-TS của từng người lao động, bằng cách nhấn “Xem mẫu” => hệ thống hiển thị biểu mẫu