Hợp âm Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh – ERIK (Hợp âm nâng cao) – Hợp Âm Chuẩn

Bài soạn ở tone

[

Am

]

Tone gốc G#m, hạ 6 dây nửa

cung

chơi tone Am hoặc capo 4 chơi tone Em

Intro gốc:

[

F

]

[

G

]

[

Em

]

[

Am

]

[

Dm

]

[

G

]

[

C

]

[

C

]

[

F

]

[

Em

]

[

Dm

]

[

Dm

]

[

Esus4

]

[

E

]

 

[

Am

]

Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi

[

Em

]

thay

Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến

[

F

]

vậy

Có những nỗi buồn… từ ở

[

C

]

đâu chẳng một ai

[

Em

]

muốn nhưng tại sao

 

[

Am

]

Một người nơi nao tự nhiên cướp

[

Em

]

lấy em đi bằng cách nào

Duyên

[

Dm

]

nợ mình trả hết

[

Em

]

cho nhau thật vậy

[

Am

]

sao

Giọt nước

[

Dm

]

mắt anh rơi

[

Em

]

hỏi em ơi

[

Am

]

tại sao…

 

[

Am

]

yêu, mà anh thấu

[

Em

]

hiểu

Dù em có

[

Dm

]

là gì em chẳng

[

G

]

có gì vẫn

[

C

]

yêu

Trả lại

[

Am

]

em, của anh lúc

[

Em

]

đầu

Anh muốn bên

[

Dm

]

em đến lúc em

[

Em

]

già vẫn là

[

Am

]

của anh

Vậy Tại

[

Am

]

sao, tình yêu mà anh đã

[

Em

]

trao

Rồi nỡ còn đi lấy

[

Dm

]

lại trao ai chẳng

[

G

]

an phận ở

[

C

]

lại

Chẳng

[

Am

]

lẽ, là anh nhìn sai mất

[

Em

]

rồi

Thôi để em

[

Dm

]

lại anh sẽ không

[

Em

]

phiền làm em

[

Am

]

nghĩ thêm

 

Đến lúc em

[

Dm

]

có tất cả quay

[

Em

]

lại lại chẳng

[

Am

]

có anh

 

[

F

]

Người còn yêu sẽ

[

G

]

chẳng đắn đo

Hết

[

Em

]

yêu thì tìm mọi lý

[

Am

]

do

[

F

]

Cạnh một ai mà

[

G

]

chẳng biết sai

Là tự

[

Em

]

thiêu đi lòng nhẫn

[

Am

]

nại

Tình yêu

[

Dm

]

… sẽ có những lúc rất

[

Em

]

sâu.. đậm

Là lúc dễ

[

Am

]

mắc.. sai lầm

Lạ thay

[

Dm

]

… đôi khi ra đi chỉ

[

Em

]

vì… quá

[

Asus4

]

tốt

[

A

]