Honda Việt Nam tăng giá hầu hết sản phẩm xe máy trong lúc thị trường ảm đạm

Wave RSX FI

:

1

Wave RSX FI

 

Tiêu chuẩn

22.140.000

2

Wave RSX FI

 

Đặc biệt

23.740.000

3

Wave RSX FI

 

Thể thao

25.740.000

Future 125 FI

:

4

Future 125 FI

 

Tiêu chuẩn

31.090.000

5

Future 125 FI

 

Cao cấp

32.290.000

6

Future 125 FI

 

Đặc biệt

32.790.000

Vision 110cc

:

7

Vision 110cc

 

Tiêu chuẩn

31.690.000

8

Vision 110cc

 

Cao cấp

33.390.000

9

Vision 110cc

 

Đặc biệt

34.790.000

10

Vision 110cc

 

Thể thao

37.090.000

LEAD

:

11

LEAD

 

Tiêu chuẩn

40.290.000

12

LEAD

 

Cao cấp

42.490.000

13

LEAD

 

Đặc biệt

43.590.000

Air Blade 125cc

:

14

Air Blade 125cc

 

Tiêu chuẩn

42.790.000

15

Air Blade 125cc

 

Đặc biệt

43.990.000

16

Air Blade 160cc

 

Tiêu chuẩn

56.690.000

17

Air Blade 160cc

 

Đặc biệt

57.890.000

VARIO 160

:

18

VARIO 160

 

Tiêu chuẩn

51.990.000

19

VARIO 160

 

Cao cấp

52.490.000

20

VARIO 160

 

Đặc biệt

55.990.000

21

VARIO 160

 

Thể thao

56.490.000

Sh mode 125cc

:

22

Sh mode 125cc

 

Tiêu chuẩn

58.190.000

23

Sh mode 125cc

 

Cao cấp

63.290.000

24

Sh mode 125cc

 

Đặc biệt

64.490.000

25

Sh mode 125cc

 

Thể thao

64.990.000

SH125i

:

26

SH125i

 

Tiêu chuẩn

75.290.000

27

SH125i

 

Cao cấp

83.290.000

28

SH125i

 

Đặc biệt

84.490.000

29

SH125i

 

Thể thao

84.990.000

SH160i

:

30

SH160i

 

Tiêu chuẩn

92.290.000

31

SH160i

 

Cao cấp

100.290.000

32

SH160i

 

Đặc biệt

101.490.000

33

SH160i

 

Thể thao

101.990.000

SH350i

:

34

SH350i

 

Cao cấp

150.990.000

35

SH350i

 

Đặc biệt

151.990.000

36

SH350i

 

Thể thao

152.490.000

CBR150R

:

37

CBR150R

Tiêu chuẩn

72.290.000

38

CBR150R

 

Đặc biệt

73.290.000

39

CBR150R

 

Thể thao

73.790.000

Super Cub

:

40

Super Cub

 

Tiêu chuẩn

87.890.000

41

Super Cub

 

Đặc biệt

88.890.000

42

Rebel 500

181.300.000

43

CB500F

184.990.000

44

CB500X

194.290.000

45

CBR500R

192.990.000

46

CBR650R

254.990.000

47

CB650R

246.990.000

48

Rebel 1100

Tiêu chuẩn

449.500.000

49

Rebel 1100

DCT

499.500.000

CB1000R

:

50

CB1000R

Tiêu chuẩn

510.500.000

51

CB1000R

Black Edition

525.500.000

Africa Twin

:

52

Africa Twin

Tiêu chuẩn

590.990.000

53

Africa Twin

Adventure Sports

720.990.000

CBR1000RR-R Fireblade

:

54

CBR1000RR-R Fireblade

Tiêu chuẩn

950.500.000

55

CBR1000RR-R Fireblade

Super Sport

1.050.500.000

56

Gold Wing

1.231.500.000