Hỏi đáp

Câu trả lời:

Ngày 27/03/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-BHXH về quản lý dữ liệu hộ gia đình (HGĐ) và mã số BHXH của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT). Trong đó quy định: “Mã số BHXH là số định danh do cơ quan BHXH cấp cho mỗi người tham gia một mã số duy nhất và được quản lý trên toàn quốc”. Câu hỏi của Bạn chưa có đủ thông tin để kiểm tra và xác định quá trình tham gia của Bạn trên hệ thống quản lý. Tuy nhiên, với kết quả Bạn tự tra cứu, nếu tìm ra 02 mã số BHXH khác nhau thì đây chỉ là kết quả thống kê ngẫu nhiên, chưa có cơ sở chính xác để lựa chọn và có thể đã cấp trùng hoặc lấy mã số BHXH của người khác. Vì vậy, đề nghị Bạn cung cấp thêm các thông tin như: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số CMND của Bạn (hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi đã tham gia) để được hỗ trợ và giải đáp.