Hỏi đáp

Câu trả lời:

Quyết định 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định: Mã số BHXH là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Thực hiện quyết định này, từ năm 2016, cơ quan BHXH đã phối hợp với UBND xã – phường tiến hành thu thập thông tin cá nhân người dân trên địa bàn nơi trú và căn cứ dữ liệu của cơ quan BHXH để cấp mã số BHXH cho tất cả người dân. Theo đó, người đang tham gia BHXH đã có số sổ BHXH thì lấy số sổ BHXH làm mã số BHXH; người mới tham gia BHXH thì lấy mã số BHXH làm số sổ BHXH.

Trường hợp của bạn chưa đóng BHXH bất kỳ ở đâu nhưng vẫn có mã số BHXH là do cơ quan BHXH đã cấp. Nay bạn làm thủ tục tham gia BHXH lần đầu, thì sẽ lấy mã số BHXH đã được cấp để làm số sổ BHXH và mã thẻ BHYT. Nếu thông tin nhân thân trên dữ liệu có gì sai sót thì khi kê khai Tờ khai (TK1-TS) bạn đề nghị điều chỉnh khi đơn vị làm thủ tục báo tăng để dữ liệu cập nhật đúng thông tin của bạn.