Giáo án lớp 6 môn Thể dục – Tiết 1: Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của thể dục thể thao (mục 1)

Bạn đang xem

20 trang mẫu

của tài liệu “Giáo án lớp 6 môn Thể dục – Tiết 1: Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của thể dục thể thao (mục 1)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

6A
6B
6C
Ngày soạn
...................
...................
...................
Ngày giảng
...................
...................
...................
TIẾT 1
LÝ THUYẾT: LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT (MỤC 1)
I. MỤC TIÊU:
	- Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về thể dục thể thao để các em tích cực rèn luyện thân thể.
	- Biết được lợi ích tác dụng của thể dục thể thao đến cơ, xương, tuần hoàn, hô hấp và quá trình trao đổi chất.
	- Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử với bạn, tích cạc tập luyện thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Lớp học.
	- Phương tiện: Giáo án, SGK thể dục 6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
6A
6B
6C
2. Kiểm tra: Vở ghi của H/s
6 – 8P
Nhận lớp
Phổ biến bài học.
Kiểm tra
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Nắm được bài học.
Đủ vở ghi bài.
II. Phần cơ bản:
1. Lợi ích tác dụng của TDTT:
* Lợi ích góp phần hình thành nhân cách cho học sinh.
- Cái quý nhất của mỗi con người là “sức khỏe và trí tuệ”. Nếu sức khỏe tốt sẽ tạo điều kiện phát triển trí tuệ và phát triển TDTT cho những con người có ích cho xã hội.
- Tham gia TDTT đòi hỏi học sinh phải có tính kỷ luật cao, tinh thần tập thể trước xã hội.
- Tập luyện TDTT thường xuyên và có kế hoạch sẽ giúp học sinh có một nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập, làm việc có khoa học.
- Tập luyện TDTT có tác dụng phòng chống, chữa bệnh và phát triển tốt về thể lực của cơ thể (sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo, chính xác).
30–32P
Lợi ích tác dụng của TDTT.
- Ngoài giờ học của môn thể dục em có bao giờ tham gia tập thể dục không?
- Em tập những môn tập thể thao nào?
- Tập TDTT có tác dụng như thế nào đối với cơ xương?
- Tập TDTT có tác dụng giáo dục đạo đức không?
Học sinh ghi chép bài học
Xuy nghĩ và trả lời câu hỏi
Các nhóm nhận xét câu trả lời của các bạn.
III. Phần kết thúc:
* Củng cố: Hệ thống bài học
* Nhận xét đánh giá:
*Giao BTVN: Ôn luyện ĐHĐN.
4 – 5P
Hệ thống bài học.
Nhận xét đánh giá.
Giao BTVN.
Ghi nhớ nội dung bài học.
Tham gia nhận xét.
Nhận BTVN.
.........................................................
6A
6B
6C
Ngày soạn
...................
...................
...................
Ngày giảng
...................
...................
...................
TIẾT 2
- ĐHĐN: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐẾM SỐ (TỪ 1 ĐẾN HẾT; 1 – 2, 1 – 2 ĐẾN HẾT). ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, QUAY ĐẰNG SAU. CÁCH CHÀO, BÁO CÁO, XIN PHÉP RA VÀO LỚP.
- BÀI THỂ DỤC: HỌC BA ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, NGỰC.
I. MỤC TIÊU:
	- Nhằm rèn luyện cho học sinh tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn khỏe mạnh, tinh thần tập thể và tư thế cơ bản đúng. Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác, nhanh các động tác: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp.
	- Nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể góp phần phát triển thể lực chung, tư thế cơ bản. Yêu cầu: Học sinh thực hiện đúng từng động tác, biên độ, nhịp điệu, kết hợp thở sâu.
	- Biết vận dụng những kiến thức đã học tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe thi đạt tiêu chuẩn RLTT cũng như thi đấu TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân thể dục.
	- Phương tiện: Giáo án, SGK TD6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
6A
6B
6C
GV
***********
***********
* Khởi động chung: Tập bài thể dục tay không 6 động tác.
*Xoay các khớp (cổ, tay, vai, hông, đầu gối, ép dây chằng).
2. Kiểm tra: Sân bãi dụng cụ
6 – 8P
G/v nhận lớp
Phổ biến bài học.
Hướng dẫn, hô khẩu lệnh cho H/s tập.
G/v quan sát
Kiểm tra
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Nghe phổ biến nhiệm vụ buổi tập.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết; 1 - 2, 1 - 2 đến hết).
- Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau.
- Cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp.
* Củng cố: Gọi 1 tổ lên trình diễn.
2. Bài thể dục:
- Học ba động tác: Vươn thở, tay, ngực.
* Củng cố: Gọi 1 tổ lên trình diễn.
30–32P
G/v phân tích kỹ thuật ngắn gọn.
Làm mẫu 1 - 2 lần
Quan sát sửa sai
G/v phân tích kỹ thuật ngắn gọn.
Quan sát sửa sai
H/s nghe phân tích kỹ thuật
Quan sát động tác mẫu
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v
H/s nghe phân tích kỹ thuật
Tập luyện, tự sửa sai.
III. Phần kết thúc:
* Thả lỏng toàn thân:
* Nhận xét đánh giá: Hệ thống bài học
*Giao BTVN: Ôn luyện ĐHĐN.
4 – 5P
Hướng dẫn thả lỏng.
Nhận xét đánh giá.
Giao BTVN.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
Tham gia nhận xét.
Nhận BTVN.
Tổ chuyên môn duyệt giáo án
Vũ Mạnh Dương
6A
6B
6C
Ngày soạn
...................
...................
...................
Ngày giảng
...................
...................
...................
TIẾT 3
- ĐHĐN: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ. DÀN HÀNG NGANG - DỒN HÀNG.
- BÀI THỂ DỤC: ÔN BA ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, NGỰC. HỌC HAI ĐỘNG TÁC: CHÂN, BỤNG.
- CHẠY BỀN: CHẠY VÒNG SỐ 8.
I. MỤC TIÊU:
	- Nhằm rèn luyện cho học sinh tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn khỏe mạnh, tinh thần tập thể và tư thế cơ bản đúng. Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác, nhanh nhẹn các động tác ĐHĐN.
	- Nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể góp phần phát triển thể lực chung, tư thế cơ bản. Yêu cầu: Học sinh thực hiện đúng từng động tác, biên độ, nhịp điệu, kết hợp thở sâu.
	- Chạy bền: H/s tích cực tự giác luyện tập chạy bền số 8.
	- Biết vận dụng những kiến thức đã học tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe thi đạt tiêu chuẩn RLTT cũng như thi đấu TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân thể dục.
	- Phương tiện: Giáo án, SGK TD6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
6A
6B
6C
GV
***********
***********
* Khởi động chung: Tập bài thể dục tay không 6 động tác.
*Xoay các khớp (tay, vai, hông, đầu gối, ép dây chằng).
2. Kiểm tra: ĐHĐN.
6 – 8P
G/v nhận lớp
Phổ biến bài học.
Hướng dẫn, hô khẩu lệnh cho H/s tập.
G/v quan sát
Kiểm tra
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Nghe phổ biến nhiệm vụ buổi tập.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng.
* Củng cố: Gọi 1 tổ lên trình diễn.
2. Bài thể dục:
- Ôn 3 động tác: Vươn thở, tay, ngực.
- Học 2 động tác: Chân, bụng
* Củng cố: gọi 1 tổ lên trình diễn.
3. Chạy bền:
- Chạy vòng số 8.
* Củng cố: gọi 2 - 4 em lên trình diễn.
30–32P
G/v phân tích kỹ thuật ngắn gọn.
Quan sát sửa sai
G/v phân tích kỹ thuật ngắn gọn.
Quan sát sửa sai
G/v hướng dẫn H/s chạy theo vòng số 8.
H/s nghe phân tích kỹ thuật
Luyện tập, tự sửa sai.
H/s nghe phân tích kỹ thuật
Luyện tập, tự sửa sai.
H/s chạy theo vòng số 8.
III. Phần kết thúc:
* Thả lỏng toàn thân:
* Nhận xét đánh giá: Hệ thống bài học
*Giao BTVN: Ôn luyện ĐHĐN.
4 – 5P
Hướng dẫn thả lỏng.
Nhận xét đánh giá.
Giao BTVN.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
Tham gia nhận xét.
Nhận BTVN.
.........................................................
6A
6B
6C
Ngày soạn
...................
...................
...................
Ngày giảng
...................
...................
...................
TIẾT 4
- ĐHĐN: GIẬM CHÂN TẠI CHỖ, ĐI ĐỀU, DỪNG LẠI.
- BÀI THỂ DỤC: ÔN NĂM ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, NGỰC. HỌC HAI ĐỘNG TÁC: VẶN MÌNH, PHỐI HỢP.
I. MỤC TIÊU:
	- Nhằm rèn luyện cho học sinh tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn khỏe mạnh, tinh thần tập thể và tư thế cơ bản đúng. Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác, nhanh các động tác ĐHĐN.
	- Nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể góp phần phát triển thể lực chung, tư thế cơ bản. Yêu cầu: Học sinh thực hiện đúng từng động tác, biên độ, nhịp điệu, kết hợp thở sâu.
	- Biết vận dụng những kiến thức đã học tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe thi đạt tiêu chuẩn RLTT cũng như thi đấu TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân thể dục.
	- Phương tiện: Giáo án, SGK TD6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
6A
6B
6C
GV
***********
***********
* Khởi động chung: Tập bài thể dục tay không 6 động tác.
*Xoay các khớp (cổ, tay, vai, hông, đầu gối, ép dây chằng).
2. Kiểm tra: Sân bãi dụng cụ, năm động tác bài thể dục.
6 – 8P
G/v nhận lớp
Phổ biến bài học.
Hướng dẫn, hô khẩu lệnh cho H/s tập.
G/v quan sát
Kiểm tra
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Nghe phổ biến nhiệm vụ buổi tập.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
- Giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại.
* Củng cố: Gọi 1 tổ lên trình diễn.
2. Bài thể dục:
- Ôn 5 động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng.
- Học 2 động tác: Vặn mình, phối hợp.
* Củng cố: Gọi 1 tổ lên trình diễn.
30–32P
Điều khiển học sinh luyện tập theo tổ
Quan sát sửa sai cho học sinh
Điều khiển học sinh luyện tập theo tổ
Quan sát sửa sai.
Thực hiện theo tổ.
Luyện tập, tự sửa sai.
Thực hiện theo tổ.
Luyện tập, tự sửa sai.
III. Phần kết thúc:
* Thả lỏng toàn thân:
* Nhận xét đánh giá: Hệ thống bài học
*Giao BTVN: Ôn luyện ĐHĐN.
4 – 5P
Hướng dẫn thả lỏng.
Nhận xét đánh giá.
Giao BTVN.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
Tham gia nhận xét.
Nhận BTVN.
Tổ chuyên môn duyệt giáo án
Vũ Mạnh Dương
6A
6B
6C
Ngày soạn
...................
...................
...................
Ngày giảng
...................
...................
...................
TIẾT 5
- ĐHĐN: ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐÃ HỌC (DO GV CHỌN). HỌC: ĐI ĐỀU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI.
- BÀI THỂ DỤC: ÔN BẢY ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, NGỰC, CHÂN, BỤNG, VẶN MÌNH, PHỐI HỢP.
- CHẠY BỀN: TRÒ CHƠI “HAI LẦN HÍT VÀO, HAI LẦN THỞ RA”. CHẠY VÒNG SỐ 8.
I. MỤC TIÊU:
	- Nhằm rèn luyện cho học sinh tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn khỏe mạnh, tinh thần tập thể và tư thế cơ bản đúng. Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác, nhanh nhẹn các động tác ĐHĐN.
	- Nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể góp phần phát triển thể lực chung, tư thế cơ bản. Yêu cầu: Học sinh thực hiện đúng từng động tác, biên độ, nhịp điệu, kết hợp thở sâu.
	- Chạy bền: H/s tích cực tự giác luyện tập chạy bền số 8.
	- Biết vận dụng những kiến thức đã học tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe thi đạt tiêu chuẩn RLTT cũng như thi đấu TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân thể dục.
	- Phương tiện: Giáo án, SGK TD6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần  ...  luyện tập theo nhóm.
Quan sát sửa sai
Đánh giá, cho điểm cho H/s
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Bảo hiểm H/s.
Thực hiện theo nhóm.
Luyện tập và tự sửa sai.
Thực hiện bài kiểm tra 15 phút.
Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
III. Phần kết thúc:
* Thả lỏng toàn thân:
* Nhận xét đánh giá: Hệ thống bài học
*Giao BTVN: Ôn luyện ĐHĐN.
4 – 5P
Hướng dẫn thả lỏng.
Nhận xét đánh giá.
Giao BTVN.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
Tham gia nhận xét.
Nhận BTVN.
.........................................................
6A
6B
6C
Ngày soạn
...................
...................
...................
Ngày giảng
...................
...................
...................
TIẾT 32
TTTC: KIỂM TRA (KTĐK)
I. MỤC TIÊU:
	- Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết về kỹ năng để rèn luyện sức mạnh, khéo léo, chính xác ở mức độ nhất định. Yêu cầu: Biết thực hiện ở mức cơ bản đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ, phát triển thể lực, tư thế cơ bản, di chuyển kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
	- Biết vận dụng những kiến thức đã học tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe thi đạt tiêu chuẩn RLTT cũng như thi đấu TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân thể dục.
	- Phương tiện: Giáo án, SGK TD6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
6A
6B
6C
GV
***********
***********
* Khởi động chung: Tập bài thể dục tay không 6 động tác.
*Xoay các khớp (cổ, tay, vai, hông, đầu gối, ép dây chằng).
2. Kiểm tra: Sân thể dục.
6 – 8P
G/v nhận lớp
Phổ biến bài học.
Hướng dẫn, hô khẩu lệnh cho H/s tập.
G/v quan sát
Kiểm tra
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Nghe phổ biến nhiệm vụ buổi tập.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN: Kiểm tra
a. Nội dung:
- Kiểm tra TTTC đã học.
b. Phương pháp:
- Mỗi h/s được kiểm tra 1 lần.
- Mỗi lần kiểm tra 1 học sinh.
c. Cách cho điểm:
* Điểm 9 – 10: Thực hiện chính xác, đúng, đẹp các kỹ năng quy định. Thể hiện có năng khiếu bộ môn.
Thành tích đạt: Phát 5 quả bóng qua lưới.
* Điểm 7 – 8: Thực hiện chính xác, đúng, nhưng chưa đẹp.
Thành tích đạt: Phát 4 quả bóng qua lưới.
* Điểm 5 – 6: Có 1 – 2 động tác sai.
Thành tích đạt: Phát 3 quả bóng qua lưới.
* Điểm 3 – 4: Không thự hiện được phần TTTC đã học.
30–32P
Phổ biến nội dung, phương pháp, cách cho điểm kiểm tra
Nhận xét, cho điểm H/s.
Nắm được nội dùng, phương pháp, cách cho điểm kiểm tra.
Trình diễn bài kiểm tra
III. Phần kết thúc:
* Thả lỏng toàn thân:
* Nhận xét đánh giá: Hệ thống bài học
*Giao BTVN: Ôn luyện ĐHĐN.
4 – 5P
Hướng dẫn thả lỏng.
Nhận xét đánh giá.
Giao BTVN.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
Tham gia nhận xét.
Nhận BTVN.
Tổ chuyên môn duyệt giáo án
Vũ Mạnh Dương
6A
6B
6C
Ngày soạn
...................
...................
...................
Ngày giảng
...................
...................
...................
TIẾT 33
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I. ĐHĐN: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT.
I. MỤC TIÊU:
	- Ôn tập ĐHĐN đã học. Yêu cầu: Học sinh tích cực tự giác tập luyện thi đạt tiêu chuẩn RLTT.
	- Biết vận dụng những kiến thức đã học tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe thi đạt tiêu chuẩn RLTT cũng như thi đấu TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân thể dục.
	- Phương tiện: Giáo án, SGK TD6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
6A
6B
6C
GV
***********
***********
* Khởi động chung: Tập bài thể dục tay không 6 động tác.
*Xoay các khớp (cổ, tay, vai, hông, đầu gối, ép dây chằng).
2. Kiểm tra: Sân thể dục.
6 – 8P
G/v nhận lớp
Phổ biến bài học.
Hướng dẫn, hô khẩu lệnh cho H/s tập.
G/v quan sát
Kiểm tra
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Nghe phổ biến nhiệm vụ buổi tập.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN: Kiểm tra
a. Nội dung:
- Kiểm tra phần ĐHĐN đã học.
b. Phương pháp:
- Mỗi h/s được kiểm tra 1 lần.
- Mỗi lần kiểm tra 1 tổ.
c. Cách cho điểm:
* Điểm 9 – 10: Thực hiện chính xác, đúng, đẹp các kỹ năng quy định. Thể hiện có năng khiếu bộ môn.
* Điểm 7 – 8: Thực hiện chính xác, đúng, nhưng chưa đẹp.
* Điểm 5 – 6: Có 1 – 2 động tác thực hiện sai.
* Điểm 3 – 4: Không thự hiện được phần ĐHĐN đã học.
30–32P
Phổ biến nội dung, phương pháp, cách cho điểm kiểm tra
Nhận xét, cho điểm H/s.
Nắm được nội dùng, phương pháp, cách cho điểm kiểm tra.
Trình diễn bài kiểm tra
III. Phần kết thúc:
* Thả lỏng toàn thân:
* Nhận xét đánh giá: Hệ thống bài học
*Giao BTVN: Ôn luyện ĐHĐN.
4 – 5P
Hướng dẫn thả lỏng.
Nhận xét đánh giá.
Giao BTVN.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
Tham gia nhận xét.
Nhận BTVN.
.........................................................
6A
6B
6C
Ngày soạn
...................
...................
...................
Ngày giảng
...................
...................
...................
TIẾT 34 
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I. ĐHĐN: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT.
I. MỤC TIÊU:
	- Ôn tập ĐHĐN đã học. Yêu cầu: Học sinh tích cực tự giác tập luyện thi đạt tiêu chuẩn RLTT.
	- Biết vận dụng những kiến thức đã học tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe thi đạt tiêu chuẩn RLTT cũng như thi đấu TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân thể dục.
	- Phương tiện: Giáo án, SGK TD6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
6A
6B
6C
GV
***********
***********
* Khởi động chung: Tập bài thể dục tay không 6 động tác.
*Xoay các khớp (cổ, tay, vai, hông, đầu gối, ép dây chằng).
2. Kiểm tra: Sân thể dục.
6 – 8P
G/v nhận lớp
Phổ biến bài học.
Hướng dẫn, hô khẩu lệnh cho H/s tập.
G/v quan sát
Kiểm tra
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Nghe phổ biến nhiệm vụ buổi tập.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN: Kiểm tra
a. Nội dung:
- Kiểm tra phần ĐHĐN đã học.
b. Phương pháp:
- Mỗi h/s được kiểm tra 1 lần.
- Mỗi lần kiểm tra 1 tổ.
c. Cách cho điểm:
* Điểm 9 – 10: Thực hiện chính xác, đúng, đẹp các kỹ năng quy định. Thể hiện có năng khiếu bộ môn.
* Điểm 7 – 8: Thực hiện chính xác, đúng, nhưng chưa đẹp.
* Điểm 5 – 6: Có 1 – 2 động tác thực hiện sai.
* Điểm 3 – 4: Không thự hiện được phần ĐHĐN đã học.
30–32P
Phổ biến nội dung, phương pháp, cách cho điểm kiểm tra
Nhận xét, cho điểm H/s.
Nắm được nội dùng, phương pháp, cách cho điểm kiểm tra.
Trình diễn bài kiểm tra
III. Phần kết thúc:
* Thả lỏng toàn thân:
* Nhận xét đánh giá: Hệ thống bài học
*Giao BTVN: Ôn luyện ĐHĐN.
4 – 5P
Hướng dẫn thả lỏng.
Nhận xét đánh giá.
Giao BTVN.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
Tham gia nhận xét.
Nhận BTVN.
Tổ chuyên môn duyệt giáo án
Vũ Mạnh Dương
6A
6B
6C
Ngày soạn
...................
...................
...................
Ngày giảng
...................
...................
...................
TIẾT 35
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I. ĐHĐN: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT.
I. MỤC TIÊU:
	- Ôn tập ĐHĐN đã học. Yêu cầu: Học sinh tích cực tự giác tập luyện thi đạt tiêu chuẩn RLTT.
	- Biết vận dụng những kiến thức đã học tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe thi đạt tiêu chuẩn RLTT cũng như thi đấu TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân thể dục.
	- Phương tiện: Giáo án, SGK TD6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
6A
6B
6C
GV
***********
***********
* Khởi động chung: Tập bài thể dục tay không 6 động tác.
*Xoay các khớp (cổ, tay, vai, hông, đầu gối, ép dây chằng).
2. Kiểm tra: Sân thể dục.
6 – 8P
G/v nhận lớp
Phổ biến bài học.
Hướng dẫn, hô khẩu lệnh cho H/s tập.
G/v quan sát
Kiểm tra
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Nghe phổ biến nhiệm vụ buổi tập.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN: Kiểm tra
a. Nội dung:
- Kiểm tra phần ĐHĐN đã học.
b. Phương pháp:
- Mỗi h/s được kiểm tra 1 lần.
- Mỗi lần kiểm tra 1 tổ.
c. Cách cho điểm:
* Điểm 9 – 10: Thực hiện chính xác, đúng, đẹp các kỹ năng quy định. Thể hiện có năng khiếu bộ môn.
* Điểm 7 – 8: Thực hiện chính xác, đúng, nhưng chưa đẹp.
* Điểm 5 – 6: Có 1 – 2 động tác thực hiện sai.
* Điểm 3 – 4: Không thự hiện được phần ĐHĐN đã học.
30–32P
Phổ biến nội dung, phương pháp, cách cho điểm kiểm tra
Nhận xét, cho điểm H/s.
Nắm được nội dùng, phương pháp, cách cho điểm kiểm tra.
Trình diễn bài kiểm tra
III. Phần kết thúc:
* Thả lỏng toàn thân:
* Nhận xét đánh giá: Hệ thống bài học
*Giao BTVN: Ôn luyện ĐHĐN.
4 – 5P
Hướng dẫn thả lỏng.
Nhận xét đánh giá.
Giao BTVN.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
Tham gia nhận xét.
Nhận BTVN.
Tổ chuyên môn duyệt giáo án
Vũ Mạnh Dương
6A
6B
6C
Ngày soạn
...................
...................
...................
Ngày giảng
...................
...................
...................
TIẾT 35
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I. ĐHĐN: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT.
I. MỤC TIÊU:
	- Ôn tập ĐHĐN đã học. Yêu cầu: Học sinh tích cực tự giác tập luyện thi đạt tiêu chuẩn RLTT.
	- Biết vận dụng những kiến thức đã học tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe thi đạt tiêu chuẩn RLTT cũng như thi đấu TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân thể dục.
	- Phương tiện: Giáo án, SGK TD6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
6A
6B
6C
GV
***********
***********
* Khởi động chung: Tập bài thể dục tay không 6 động tác.
*Xoay các khớp (cổ, tay, vai, hông, đầu gối, ép dây chằng).
2. Kiểm tra: Sân thể dục.
6 – 8P
G/v nhận lớp
Phổ biến bài học.
Hướng dẫn, hô khẩu lệnh cho H/s tập.
G/v quan sát
Kiểm tra
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Nghe phổ biến nhiệm vụ buổi tập.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN: Kiểm tra
a. Nội dung:
- Kiểm tra phần ĐHĐN đã học.
b. Phương pháp:
- Mỗi h/s được kiểm tra 1 lần.
- Mỗi lần kiểm tra 1 tổ.
c. Cách cho điểm:
* Điểm 9 – 10: Thực hiện chính xác, đúng, đẹp các kỹ năng quy định. Thể hiện có năng khiếu bộ môn.
* Điểm 7 – 8: Thực hiện chính xác, đúng, nhưng chưa đẹp.
* Điểm 5 – 6: Có 1 – 2 động tác thực hiện sai.
* Điểm 3 – 4: Không thự hiện được phần ĐHĐN đã học.
30–32P
Phổ biến nội dung, phương pháp, cách cho điểm kiểm tra
Nhận xét, cho điểm H/s.
Nắm được nội dùng, phương pháp, cách cho điểm kiểm tra.
Trình diễn bài kiểm tra
III. Phần kết thúc:
* Thả lỏng toàn thân:
* Nhận xét đánh giá: Hệ thống bài học
*Giao BTVN: Ôn luyện ĐHĐN.
4 – 5P
Hướng dẫn thả lỏng.
Nhận xét đánh giá.
Giao BTVN.
Thực hiện theo khẩu lệnh của G/v.
Tham gia nhận xét.
Nhận BTVN.
Tổ chuyên môn duyệt giáo án
Vũ Mạnh Dương