Giám đốc sản phẩm (Product Manager)

Mô tả công việc:

Giám đốc sản phẩm (Product Manager) là người ham hiểu sản phẩm và nhu cầu thị trường, chịu trách nhiệm chính về lập kế hoạch cho chiến lược kinh doanh của sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

Các công việc chính:

 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh và marketing cho các sản phẩm.

 • Quản lý sản phẩm, đánh giá và nhận định về vị trí của sản phẩm đối với thị trường và khách hàng, so sánh và đánh giá với sản phẩm, dịch vụ của đối thủ

 • Xây dựng kế hoạch, giải pháp trong việc bán sản phẩm

 • Phối hợp xây dựng các chính sách đối với sản phẩm và khách hàng

 • Đào tạo huyến luyện nhân viên.

KPI công việc:

 • Tỷ lệ tăng trưởng thị trường

 • Chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index)

 • Tỷ lệ doanh thu/ target

 • Tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, kỹ sư hoặc tương đương

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm

 • Tiếng Anh thành thạo

 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế

 • Có khả năng phân tích, tổng hợp, hoạch định tổ chức và cập nhật, xử lý thông tin

 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao

 • Biết lập kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn cho nhóm bộ phận quản lý

 • Nhanh nhẹn, xử lý vấn đề tốt, sáng tạo và thẳng thắn trong công việc