Giải bài Chính tả: Dòng suối thức Tiếng Việt 3 trang 137

Câu 1: Trang 137 sgk tiếng Việt 3 tập 2

Nghe – viết:

Dòng suối thức

Ngôi sao ngủ với bầu trời 
Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà
Gió còn ngủ tận thung xa
Để con chim ngủ la đà ngọn cây
Núi cao ngủ giữa chân mây
Quả sim béo mọng ngủ ngay vệ đường
Bắp ngô vàng ngủ trên nương
Mệt rồi, tiếng sáo ngủ vườn trúc xanh

Chỉ còn dòng suối lượn quanh 
Thức  nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm

Câu 2: Trang 137 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm các từ

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

  • Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao
  • Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

  • Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao.
  • Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ vào không gian.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

  • Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao: trời
  • Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó: chân trời

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

  • Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao: vũ trụ
  • Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ vào không gian: tên lửa.

Câu 3: Trang 138 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

 Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng cây gạo đâm hoa đỏ …ời

   Tháng ba giọt ngắn, giọt dài

Mưa …ong nắng mẹ, mưa ngoài sân phơi.

 

   Hẳn …ong câu hát “à ơi”

Mẹ ru hạt thóc …ớ vơi trong bồ

   Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru con sông với con đò thân quen.

 

   Lời ru …ân cứng đá mềm 

Ru đêm …ăng khuyết thành đêm trăng …òn.

 

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Cả nhà đi học

   Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cung “thưa thầy”, “chào cô”

   Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cung “chào cô”, “thưa thầy” …

 

   Ca nhà đi học vui thay

Hèn chi điêm xấu buồn lây ca nhà

   Hèn chi mười điêm hôm qua

Nhà mình như thê được … ba điêm mười.

 

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng cây gạo đâm hoa đỏ trời

   Tháng ba giọt ngắn, giọt dài

Mưa trong nắng mẹ, mưa ngoài sân phơi.

 

   Hẳn trong câu hát “à ơi”

Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ

   Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru con sông với con đò thân quen.

 

   Lời ru chân cứng đá mềm Ru

Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.

 

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Cả nhà đi học

   Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cũng “thưa thầy”, “chào cô”

   Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cũng “chào cô”, “thưa thầy” …

 

   Cả nhà đi học vui thay

Hèn chi điểm xấu buồn lây cả nhà

   Hèn chi mười điểm hôm qua

Nhà mình như thể được … ba điểm mười.