Gala Cười

30/12/2003

[

]

30/12/2004

[

]

30/12/2005

[

]

30/12/2006

[

]

18/02/2007 – Mùng 2 tết Đinh Hợi, 08/02/2008 – Mùng 2 tết Mậu Tý, 27/01/2009 – Mùng 2 tết Kỷ Sửu

[

]

15/02/2010 – Mùng 2 tết Canh Dần

[

]

04/02/2011 – Mùng 2 tết Tân Mão

[

]

24/01/2012 – Mùng 2 tết Nhâm Thìn

[

]

11/02/2013 – Mùng 2 tết Quý Tỵ

[

]

01/02/2014 – Mùng 2 tết Giáp Ngọ

[

]

20/02/2015 – Mùng 2 tết Ất Mùi

[

]

09/02/2016 – Mùng 2 tết Bính Thân

[

]

29/01/2017 – Mùng 2 tết Đinh Dậu

[

]

17/02/2018 – Mùng 2 tết Mậu Tuất

[

]

06/02/2019 – Mùng 2 tết Kỷ Hợi

[

]

26/01/2020 – Mùng 2 tết Canh Tý

[

]

13/02/2021 – Mùng 2 tết Tân Sửu

[

]

02/02/2022 – Mùng 2 tết Nhâm Dần

[

]