Doanh Nghiệp Tư Nhân tiếng anh là gì? Private enterprise là gì?

Có thể nói trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp tư nhân không còn là một khái niệm xa lạ đối với thị trường Việt Nam. Đây được coi là loại hình doanh nghiệp đang rất phổ biến, chiếm tỉ trọng cao và được nhiều doanh nhân lựa chọn thành lập để phát triển kinh doanh. Theo đó, sự quan tâm của mọi người đối với loại hình doanh nghiệp này cũng vì vậy mà tăng lên. Trong bài viết dưới đây, quý khách hàng hãy cùng Luật Minh Khuê làm rõ những thắc mắc về loại hình doanh nghiệp tư nhân này cũng như tên tiếng Anh của nó!

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) được coi là loại hình doanh nghiệp dân doanh, được hình thành từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện đổi mới sang nền kinh tế thị trường. Trong quá trình hình thành và phát triển tại Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân được quy định không chỉ gói gọn trong Luật Công ty 1990, Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990 mà ngày càng mở rộng không ngừng khi ban hành Luật Doanh nghiệp 1999, Luật Doanh nghiệp 2005 và hiêhn nay là Luật Doanh nghiệp 2020. 

Theo Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990: Doanh nghiệp tư nhân là đơn vị kinh doanh có mức vốn không thấp hơn vốn pháp định, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;

Theo Luật Doanh nghiệp 1999: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;

Theo Luật Doanh nghiệp 2005: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân thỏa mãn những điều kiện sau:

(i) Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;

(ii) Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào;

(iii) Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một Doanh nghiệp tư nhân;

(iv) Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

(v) Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Như vậy nhìn chung, định nghĩa pháp lý về doanh nghiệp tư nhân trong pháp luật nước ta đã có sự phát triển và hoàn thiện, các điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân ngày càng đơn giản nhằm khuyến khích thành lập loại hình doanh nghiệp này.

Bên cạnh đó, qua các thời kỳ thì doanh nghiệp tư nhân đều phải thoả mãn hai nội dung cơ bản đó là do cá nhân đứng ra thành lập và chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đây cũng được coi là nội dung thể hiện bản chất của doanh nghiệp tư nhân và đồng thời cũng là sự khác biệt với các loại hình doanh nghiệp khác trong cộng đồng doanh nghiệp.

Hiện nay, Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của loại hình doanh nghiệp tư nhân này trong nền kinh tế của nước ta. Ngoài ra, Nhà nước còn quy định đây là loại hình doanh nghiệp có địa vị pháp lý bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác trong nền kinh tế.

 

2. Doanh Nghiệp Tư Nhân tiếng anh là gì? Private enterprise là gì?

Doanh nghiệp tư nhân có tên tiếng Anh là Private Enterprise. Cụ thể:

– Private có nghĩa là riêng, kín, bí mật; kín đáo.

– Enterprise có nghĩa là tổ chức kinh doanh, hãng, xí nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tư nhân tiếng Anh còn được định nghĩa như sau: A private enterprise is an enterprise that is owned by an individual and self-responsible with its assets for its activities (Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản về hoạt động của mình).

Bên cạnh đó tại Việt Nam, ngoài doanh nghiệp tư nhân ra còn có các loại hình doanh nghiệp khác được nhà nước thừa nhận. Trong đó, mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm và những nhược điểm khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng của các chủ thể thành lập mà từ đó đưa ra quyết định xem mình phù hợp với mô hình nào.

Dưới đây, Luật Minh Khuê chúng tôi sẽ trình bày các loại hình doanh nghiệp khác ngoài doanh nghiệp tư nhân theo tiếng Anh để quý khách hàng nắm rõ:

– Công ty cổ phần được hiểu theo tiếng Anh là: Joint Stock Company;

– Công ty hợp danh được hiểu theo tiếng Anh là: Partnerships;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn được hiểu theo tiếng Anh là Limited Liability Company. 

 

3. Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì? 

Trước khi bắt đầu công việc kinh doanh thì việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp để thành lập công ty là bước vô cùng quan trọng. Đây là việc có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Theo đó, mỗi một loại hình doanh nghiệp đều có những đặc trưng riêng với những lợi thế và hạn chế khác nhau. Hiện nay, loại hình doanh nghiệp tư nhân cũng là một lựa chọn tốt cho doanh nghiệp khi thành lập. Cụ thể như sau:

– Thứ nhất, một trong những lợi thế khiến cho các cá nhân nên lựa chọn mô hình doanh nghiệp tư nhân đó chính là chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ là duy nhất. Nói cách khác, người chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn được quyền chủ động khi quyết định bất kỳ vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân sẽ không phải chia sẻ quyền quản lí của doanh nghiệp mình với bất kỳ đối tượng nào khác.

Như vậy, trong những trường hợp gặp cơ hội kinh doanh cần sự quyết định và quyết đoán nhanh sẽ thực hiện được ngay mà không phải thông qua những cuộc họp bất đồng quan điểm như ở loại hình công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên hay công ty hợp danh;

– Thứ hai, chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân sẽ được hưởng toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình;

– Thứ ba, doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của công ty và của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với về mọi hoạt động của doanh nghiệp, vì vậy loại hình này sẽ tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng của mình và giúp cho doanh nghiệp tư nhân có thể có được những khách hàng lớn mà không phải mất khách hàng vào tay những đối thủ khác;

– Thứ tư, doanh nghiệp tư nhân sẽ ít bị ràng buộc bởi những quy định pháp luật nhờ chế độ trách nhiệm vô hạn của mình, đây được coi như một sự đảm bảo cho những đối tác kinh doanh, bạn hàng, tổ chức tín dụng khi hợp tác với doanh nghiệp tư nhân;

– Thứ năm, doanh nghiệp tư nhân có cơ cấu tổ chức quản lý khá đơn giản, gọn nhẹ do chỉ có một cá nhân duy nhất làm chủ và tự quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh các lợi ích thì doanh nghiệp tư nhân cũng không tránh khỏi những hạn chế. Cụ thể, loại hình này có những nhược điểm như:

– Thứ nhất, vì loại hình doanh nghiệp tư nhân là loại hình không có tư cách pháp nhân, vì thế mức độ rủi ro của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân đối với các hoạt động của doanh nghiệp là rất cao;

– Thứ hai, chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân sẽ phải chịu trách nhiệm trả nợ bằng toàn bộ tài sản cá nhân cho doanh nghiệp tư nhân trong những trường hợp doanh nghiệp gặp những rủi ro về phá sản, vỡ nợ hay bất cứ các hoạt động nào khác của doanh nghiệp;

– Thứ ba, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành một loại hình chứng khoán nào, cho nên khả năng huy động vốn của doanh nghiệp tư nhân không cao;

– Thứ tư, mỗi chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân, không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay là thành viên công ty hợp danh Không được quyền góp vốn, mua cổ phần trong các công ty hợp danh, công ty Trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần;

– Cuối cùng, khó khăn của doanh nghiệp tư nhân còn liên quan đến số lượng tài sản, khả năng huy động vốn bởi lẽ số vốn có giới hạn mà một cá nhân, chủ sở hữu có thể có là giới hạn. Nếu bị thiếu vốn đây chính là sự bất lợi có thể gây cản trở cho sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

4. Nên thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay Doanh nghiệp tư nhân? 

Hiện nay, việc lựa chọn đúng loại hình công ty sẽ giúp cho các thương nhân có thể dễ dàng quản lý, thực hiện chiến lược kinh doanh của mình cũng như phòng tránh được các rủi ro pháp lý xảy đến với doanh nghiệp. Như đã phân tích và đánh giá ở trên, có thể thấy mỗi một loại hình công ty đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, việc loại hình nào là tối ưu nhất phụ thuộc rất nhiều vào số lượng thành viên, khả năng của từng cá nhân khi muốn thành lập doanh nghiệp.

Có thể nói, ưu điểm lớn nhất của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đó chính là chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, do có tư cách pháp nhân nên chủ sở hữu công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu. Như vậy về mặt trách nhiệm, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ giúp cho chủ sở hữu có cảm giác an tâm hơn so với Doanh nghiệp tư nhân do tính trách nhiệm hữu hạn của nó. 

Tuy nhiên, nếu muốn tự thành lập doanh nghiệp, muốn tự mình quản lý và tự chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề của doanh nghiệp thì lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho các cá nhân. Bên cạnh đó, nếu bạn là một cá nhân tạm thời chỉ muốn kinh doanh nhỏ, ít vốn, ít khách hàng.. thì với tất cả kinh nghiệm của mình , Luật Minh Khuê khuyên bạn nên thành lập Doanh nghiệp tư nhân để được đơn giản các thủ tục pháp lý, thủ tục thuế.. trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về chủ đề Doanh Nghiệp Tư Nhân tiếng anh là gì? Private enterprise là gì? và một số nội dung khác có liên quan. Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: Tư vấn pháp luật qua Email để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê./.