Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội TP.HCM, quận bình thạnh

STT


Tên dịch vụ


Phí dịch vụ


1


Làm hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động trên Phòng lao động


500.000 đồng


2


Làm hồ sơ đăng ký tháng lương, bảng lương trên Phòng lao động


700.000 đồng


3


Làm hồ sơ đăng ký tham gia công đoàn (trên 5 lao động) hoặc hồ sơ xin không tham gia công đoàn ( dưới 5 lao động) trên Liên đoàn lao động


700.000 đồng


4


Đăng ký Nội quy lao động


500.000 – 1.000.000 đồng


5


Dịch vụ làm hồ sơ bảo hiểm xã hội ban đầu

– Dưới 5 lao động : 1.500.000đ

– Từ 5 – 10 lao động : 2.200.000đ

– Trên 10 lao động : Thỏa thuận

1.500.000đ – 4.000.000đ


5


Các hồ sơ phát sinh khác :

_ Làm hồ sơ bổ sung, thay đổi tăng, giảm lao động ( theo số lượng lao động)

_ Chế độ ốm đau, thai sản,….

_ Xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do mất, hư hỏng. _ Thay đổi nơi khám chữa bệnh .

_Gộp sổ BHXH khi người lao động có nhiều sổ. _Nhận trợ cấp BHXH 1 lần …

Thoả thuận