Đà Nẵng nghiên cứu dùng ngân sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện

Tường Minh

  –  

Thứ sáu, 17/02/2023 08:32 (GMT+7)

Đà Nẵng nghiên cứu dùng ngân sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện
Cán bộ BHXH Đà Nẵng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Ảnh: Hữu Long

Sẽ hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương

“Năm 2023, Đà Nẵng tiếp tục xác định công tác BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị”, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết.

Chi nhánh II - Công ty CP công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng - một trong những doanh nghiệp đang nợ hơn 7,9 tỉ đồng, chưa tính lãi. Ảnh: Thùy Trang Chi nhánh II – Công ty CP công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng – một trong những doanh nghiệp đang nợ hơn 7,9 tỉ đồng, chưa tính lãi. Ảnh: Thùy Trang 

Vậy nên thời gian tới, thành phố sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu, giảm thiểu tiền chậm đóng cả về số đơn vị và số tiền. Phát triển nhanh và bền vững người tham gia, nhất là BHXH tự nguyện, bảo đảm mọi người dân đều có quyền và được tạo điều kiện tiếp cập, hưởng thụ các chế độ, chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Đồng thời, gắn việc trích nộp và phát triển người tham gia với bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, xếp loại các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ông Lê Trung Chinh cho biết: Đà Nẵng sẽ nghiên cứu ban hành cơ chế hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tiếp tục nghiên cứu, quan tâm các nhóm đối tượng yếu thế như người bị bệnh hiểm nghèo, người có mức sống trung bình, người cao tuổi dưới 80 tuổi, người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, người lao động trong các hợp tác, Tổ hợp tác, nông dân, ngư dân…

Tăng cường thanh kiểm tra các doanh nghiệp

Cũng theo ông Lê Trung Chinh, trong năm 2023, thành phố sẽ tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng, chậm đóng và xử lý nghiêm để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; đổi mới phương thức phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân.

Liên quan đến vấn đề các doanh nghiệp trốn đóng và chậm đóng bảo hiểm, mới đây, Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng đã công khai danh sách các doanh nghiệp nợ lớn, kéo dài tính đến hết ngày 31.1.2023.

Cụ thể, trong danh sách mới công bố của BHXH Đà Nẵng có 152 doanh nghiệp đang nợ BHXH Đà Nẵng tổng số tiền hơn 86,1 tỉ đồng (chưa tính tiền lãi).

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng, trong năm 2022, số người tham gia BHTN là 237.973 người; tham gia BHXH tự nguyện là 21.609 người; tham gia BHYT là 1.097.476 người; tổng số thu là 5.975.666 triệu đồng; tỷ lệ tiền chậm đóng giảm còn 3,69%.

Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng đã thanh toán, chi trả kịp thời, tận tay, đầy đủ quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 7.457.451 triệu đồng, so với 2021 tăng 158.561 triệu đồng.

BHXH thành phố đã giải quyết 14.135 lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần; 217.475 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, người dưỡng sức phục hồi sức khỏe (NDSPHSK), tăng 81,58 % so với 2021.

Có 57.280 lượt người hưởng chế độ ốm đau do dịch bệnh COVID-19; 1.726 lượt người hưởng chế độ BHXH hàng tháng; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 77.391 lượt người, tăng mới trợ cấp thất nghiệp 15.853 lượt người…