Đà Nẵng: Tập trung phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 3 tháng cuối năm

leftcenter
rightdel

Hội nghị triển khai phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 3 tháng cuối năm BHXH TP Đà Nẵng 

Thực hiện Công văn số 2861/BHXH-TST ngày 07/10/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, 3 tháng cuối năm 2022, BHXH thành phố Đà Nẵng chỉ phải phát triển 1.211 người tham gia BHXH bắt buộc; trong khi đó, BHXH tự nguyện còn phải phát triển 8.145 người, BHYT là 22.617 người…

Tính đến 30/9/2022, số người tham gia BHXH bắt buộc: Tổng cộng 239.109 người, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 35.824 người (tăng 17,62%); so với cuối năm 2021, tăng 18.162 người (tăng 8,22%); đạt 100,47% kế hoạch. Đã có 4 quận, huyện vượt chỉ tiêu kế hoạch, gồm: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang.

Số người tham gia BHXH tự nguyện: Tổng cộng 14.003 người, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 2.543 người (tăng 22,19%); tuy nhiên so với cuối năm 2021, vẫn giảm đến 2.707 người (tỷ lệ giảm 16,2%); đạt 65,12% kế hoạch và còn phải thực hiện 7.501 người. Quận Cẩm Lệ vẫn duy trì được sự ổn định, khả năng hoàn thành sớm chỉ tiêu kế hoạch; các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn vẫn giảm sâu so với cuối năm 2021.

Số người tham gia BHTN: Tổng cộng 232.180 người, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 35.769 người (tăng 18,21%); so với cuối năm 2021, tăng 18.058 người (tăng 8,43%), đạt 100,43% kế hoạch. Vượt kế hoạch BHXH VN giao là 996 người, tỷ lệ vượt 0,43%.

Số người tham gia BHYT: Tổng cộng 1.074.800 người, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 40.706 người (tăng 3,94%), đạt 97,94% kế hoạch. Trong đó, các nhóm tham gia BHYT được ngân sách đóng, hỗ trợ đóng đều đạt 100%; BHYT học sinh, sinh viên đạt 99,99%; so với cuối năm 2021, BHYT nhóm cùng tham gia BHXH, BHTN tăng 8,22%, có 5/7 quận, huyện tăng BHYT hộ gia đình, tuy nhiên tổng số người tham gia BHYT vẫn giảm 15.567 người (giảm 1,43%).

Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 89,41% dân số (giảm do cập nhật số liệu dân số mới là 1.202.126 người và không tính đối tượng tham gia BHYT trong lực lượng vũ trang, công an nhân dân).

leftcenterrightdel

BHXH TP. Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học nàyĐVH 

Đã có 3 quận, huyện vượt chỉ tiêu kế hoạch, gồm: Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 42,29% (chỉ tiêu theo Nghị quyết 03-NQ/TU là 42%), trong đó tham gia BHXH tự nguyện đạt 2,34% (chỉ tiêu theo Nghị quyết 03-NQ/TU là 1,3%); tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt 38,79% (chỉ tiêu theo Nghị quyết 03-NQ/TU là 34%).

Như vậy, có thể nói đến 30/9, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt được những kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu tính trên lực lượng lao động trong độ tuổi so với Nghị quyết 03-NQ/TU và Nghị quyết 28-NQ/TW, trong đó: Người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đã vượt chỉ tiêu kế hoạch; dự kiến BHXH tự nguyện và BHYT chậm nhất 31/12/2022 sẽ hoàn thành.

Bên cạnh việc thực hiện hỗ trợ từ ngân sách đóng BHYT đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định chung, thành phố đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn thành phố và hộ thoát nghèo trong trong vòng 2 năm cho 12.749 người…

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện lộ trình BHXH, BHYT toàn dân, nhất là tính bền vững đối với phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia theo Công văn 2861/BHXH-TST, BHXH thành phố cần tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 64/KH-UBND của UBND thành phố, Kế hoạch số 1813/KH-BHXH ngày 06/7/2022 và Công văn số 2236/BHXH-TST ngày 16/8/2022 của BHXH Việt Nam về khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2022-2025, trong đó tập trung vào tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện:

Một là, Chủ động phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể triển khai Quy chế phối hợp, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục tham mưu, kiến nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố liên quan các giải pháp thuộc thẩm quyền của thành phố theo Thông báo số 413/TB-VP ngày 24/8/2022 và Công văn số 5520/UBND-BHXH ngày 10/10/2022 về tăng cường công tác phát triển người thăm gia BHXH, BHYT của UBND thành phố.

Hai là, Tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản, kế hoạch về phát triển người tham gia đã ban hành, trong đó Kế hoạch số 1900/KH-BHXH ngày 16/9/2022 về triển khai thực hiện Thông báo số 413/TB-VP xác định lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Phòng nghiệp vụ và BHXH quận, huyện:

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp các sở, ban, ngành triển khai Kế hoạch 116/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thành phố về tuyên truyền thực hiện BHXH đến 2025, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, gắn với phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thu hút sự tham gia tích cực của nông dân, lao động khu vực phi chính thức. Tổ chức khoảng 80 Hội nghị khách hàng để tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Kiện toàn, phát triển mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu, nhân viên vận động thu chuyên nghiệp, hiệu quả theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông cho đội ngũ nhân viên thu, nhân viên vận động thu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bảo đảm các Tổ chức dịch vụ thu thực sự là cánh tay nối dài của cơ quan BHXH trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đến 31/12, mỗi quận, huyện phát triển thêm 01 Tổ chức dịch vụ thu; tổ chức 3 lớp đào tạo, phát triển mới 133 nhân viên thu BHXH, BHYT; đăng ký tham gia các lớp tập huấn do BHXH Việt Nam tổ chức cho toàn bộ nhân viên thu.

Rà soát, đánh giá lại các nhóm đối tượng tiềm năng; tiếp tục nghiên cứu, duy trì, xây dựng, phát triển các mô hình hiệu quả, bền vững.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu của cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động; kiên quyết xử lý nghiêm để khắc phục tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Riêng thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, đến 31/12 thực hiện khoảng 70 đơn vị, trong đó khoảng 20 đơn vị có dấu hiệu trốn đóng (không đăng ký tham gia đầu đủ cho người lao đông).

Đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong công tác BHXH, BHYT, BHTN, nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Phấn đấu đến 31/12, có 653.992 người tham gia BHXH, BHYT cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, đạt tỷ lệ 59,6 %; trong đó, người lao động đạt 100 %…

Ba là, Tham mưu ban hành Kết luận Hội nghị phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày 11/10/2022 do Chủ tịch UBND thành phố và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đồng chủ trì; đồng thời, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN của Thường trực Thành ủy. Trên cơ sở đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra, nhất là đối với phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT./.