Đà Nẵng: Đứng thứ 2 toàn quốc về số người tham gia bảo hiểm xã hội

(BKT) Với sự nỗ lực của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH), cùng với sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền, đến nay, BHXH TP. Đà Nẵng cơ bản đã “về đích” các chỉ tiêu của ngành trong năm 2022. Đặc biệt, Thành phố đứng thứ 2 toàn quốc về số người tham gia BHXH, đứng thứ 4 toàn quốc về số người tham gia BHXH tự nguyện.

8-(1).jpgĐến nay, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản của BHXH TP. Đà Nẵng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Ảnh sưu tầm

Cán đích đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022

Theo số liệu của BHXH TP. Đà Nẵng, tính đến nay, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản của ngành đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, nổi bật là công tác thu và phát triển người tham gia BHXH với nhiều chỉ số tích cực.

Trong đó, tính đến hết tháng 11/2022, Thành phố có 262.860 người tham gia BHXH, đạt 101,3% kế hoạch được giao, đứng thứ 2 toàn quốc. Riêng BHXH tự nguyện có 19.157 người tham gia, đạt 89,1% kế hoạch, đứng thứ 4 toàn quốc; dự kiến đến ngày 25/12/2022 sẽ đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Về bảo hiểm y tế (BHYT), trên địa bàn Thành phố có 1.088.772 người tham gia, đạt 99,21% kế hoạch; dự kiến BHXH Thành phố sẽ phát triển thêm 3.912 người để đạt 100% kế hoạch. Đáng chú ý, tính đến ngày 30/11, có 328.610/328.884 học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố đã tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,92%. Hiện nay, BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện đang nỗ lực triển khai, phối hợp cùng ngành giáo dục và đào tạo phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trước ngày 31/12.

Tính đến ngày 14/12, tổng số thu BHXH, BHYT đạt trên 5.427,7 tỷ đồng (94,15% kế hoạch). Bên cạnh đó, công tác giải quyết các chế độ đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Đến nay, BHXH TP. Đà Nẵng quản lý 56.494 người hưởng chế độ BHXH thường xuyên, tăng 2,34% so với năm 2021; giải quyết cho 1.633 người hưởng chế độ BHXH hằng tháng và số người hưởng các chế độ BHXH một lần đạt 13.211 lượt, giảm 26,52% so với năm 2021.

Với sự nỗ lực và linh hoạt, sáng tạo, BHXH TP. Đà Nẵng đã đưa ra nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là chủ động xác định nhóm tiềm năng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong năm 2022, BHXH TP. Đà Nẵng đã tổ chức 109 hội nghị khách hàng với 4.017 người tham gia hội nghị. Trong và sau hội nghị đã có 1.984 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cùng với đó, toàn Thành phố đã có 76/95 cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân, chiếm tỷ lệ 80% với 175.972 lượt tra cứu, trong đó có 145.379 lượt tra cứu thành công phục vụ khám, chữa bệnh BHYT.

Thành phố cũng có 597.987 người sử dụng ứng dụng VssID, chiếm tỷ lệ 56,21% so với tổng số người tham gia BHXH. Thực hiện số hóa 100% biểu mẫu liên quan đến các quy trình hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam.

Ngoài ra, BHXH TP. Đà Nẵng đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT đúng quy định, quản lý thông tin đối tượng hưởng chế độ chặt chẽ; quản lý tốt quỹ ốm đau, thai sản, ngăn chặn các hành vi và biểu hiện trục lợi, lạm dụng quỹ…

bhxh(1).jpg Năm 2023, BHXH TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế. Ảnh sưu tầm

Chú trọng công tác phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2023, BHXH TP. Đà Nẵng sẽ chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Đặc biệt, BHXH Thành phố sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác phối hợp, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, chú trọng tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ngoài việc tập trung vào các nhóm đối tượng tham gia BHYT, BHXH bắt buộc, BHXH Thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, sớm triển khai mô hình mỗi xã, phường xây dựng một thôn, tổ dân phố điển hình về phát triển BHXH tự nguyện. Kiện toàn, phát triển mạng lưới tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu, nhân viên vận động thu chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo đảm các tổ chức dịch vụ thu thực sự là “cánh tay nối dài” của cơ quan BHXH trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Trên cơ sở rà soát, xác định đối tượng tiềm năng, BHXH Thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức dịch vụ thu tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Cùng với đó, thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH.

Mặt khác, công tác giải quyết, chi trả đảm bảo kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia, góp phần tăng thêm niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào chính sách BHXH.

BHXH các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, gắn với phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường công tác truyền thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thực hiện các thủ tục BHXH. Khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH…

Bên cạnh việc phát triển người tham gia, BHXH Thành phố sẽ đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động; kiên quyết xử lý nghiêm để khắc phục tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN…/.

Bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, năm 2022, BHXH TP. Đà Nẵng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp, các ngành liên quan thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp tỉnh và 100% cấp xã, huyện trên địa bàn; tham mưu để Hội đồng nhân dân Thành phố đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT; thành lập 53 tổ chức dịch vụ thu, 53 điểm thu với 330 nhân viên thu…