Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình

1
37/KH-UBND
15/03/2023
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

2
05/2023/QĐ-UBND
15/03/2023
Quyết định ban hành Quỵ định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

3
05/CT-UBND
14/03/2023
Chỉ thị về việc triển Idiai thực hiện Chiến lưọ’c cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

4
487/QĐ-UBND
14/03/2023
Quyết định về việc uỷ quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

5
480/QĐ-UBND
13/03/2023
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và dự án xây dựng Khu dân cư tại tổ 39, 40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình