Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tiếng anh là gì?

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng anh là gì? Khi viết một tờ đơn để gửi lên các cơ quan không sử dụng tiếng Việt Nam thì đây có thể là một vấn đề đối với bạn.

 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tiếng anh là gì

 

Cách viết “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bằng tiếng Anh.

 

Cụm từ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” khi sử dụng tiếng Anh được viết thành: “Socialist Republic of Vietnam”.

 

Còn “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được viết thành “Independence – Liberty – Happiness”.

 

Lưu ý là tương tự như viết ở dạng tiếng Việt bạn phải viết hoa chữ đầu tiên S, R, I, L,H; đối với từ Việt Nam thì viết liền không dấu “Vietnam”. Không được sử dụng quán từ “the” ở trước các từ, đây là một lỗi rất thường gặp trong các văn bản tiếng Anh.

 

Đây là dòng chữ quan trọng trong các văn bản và bắt buộc, vì thế cần tránh sai xót gây mất thời gian và văn bản đó cũng sẽ không có hiệu lực.

 

Như vậy là bạn đã biết cách viết Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng tiếng Anh rồi. Chúc các bạn thành công!