Công bố chất lượng sản phẩm. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy công bố sản phẩm.

Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy chất lượng sản phẩm đối với các loại sản phẩm khác.

Các mặt hàng sản phẩm lưu thông trên thị trường vô cùng đa dạng và phong phú. Tùy từng chủng loại sản phẩm sẽ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ ngành khác nhau. Bên cạnh những sản phẩm sản xuất trong nước còn có rất nhiều sản phẩm nhập khẩu. Pháp luật đã có quy định về công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa, hồ sơ công bố sản phẩm và thủ tục cấp giấy công bố sản phẩm.

Điều này là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nó thể hiện sự quản lý chặt chẽ của nhà nước đối với chất lượng sản phẩm. Vậy công bố chất lượng sản phẩm là gì? Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những kiến thức pháp lý liên quan đến công bố sản phẩm.

Luật Ba Đình cũng sẽ hướng dẫn hồ sơ và dịch vụ tra cứu công bố sản phẩm. Khách hàng thường quan tâm đến thủ tục công bố các sản phẩm hàng hóa thiết yếu như:

 • Công bố thực phẩm;

 • Công bố phụ gia thực phẩm;

 • Công bố mỹ phẩm;

 • Công bố thức ăn chăn nuôi;

 • Công bố thức ăn thủy sản;

 • Công bố hợp chuẩn hợp quy các sản phẩm hàng hóa khác.

I. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA. GIẤY CÔNG BỐ SẢN PHẨM (BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM ).

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thường đặt ra những câu hỏi đối với sản phẩm của mình. Sản phẩm mình sản xuất, kinh doanh có cần làm thủ tục công bố chất lượng sản phẩm hay không ? Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm thực hiện thế nào ? Hồ sơ xin cấp giấy công bố sản phẩm gồm những gì?

Sản phẩm hàng hóa trên thị trường là vô cùng đa dạng. Vì vậy, để tư vấn cho khách hàng những câu hỏi liên quan đến công bố sản phẩm.

Luật Ba Đình sẽ đặt ra hai trường hợp cụ thể để tư vấn thủ tục cho khách hàng. Tùy từng trường hợp, nếu sản phẩm của khách hàng thuộc trường hợp nào thì có thể tham khảo nội dung tư vấn tương ứng.

Quy định về hồ sơ, thủ tục công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa. Giấy công bố sản phẩm

1. Thủ tục công bố hợp quy chất lượng sản phẩm (Trường hợp sản phẩm là thực phẩm ).

Thực phẩm là loại sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì vậy, quản lý vấn đề an toàn thực phẩm luôn được coi trọng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần đáp ứng các điều kiện ATTP.

Nếu thuộc diện cấp giấy phép an toàn thực phẩm thì cần làm thủ tục cấp phép. Sau khi được cấp phép ATTP sẽ làm thủ tục công bố chất lượng sản phẩm.

Khách hàng cần xác định thực phẩm của mình là thực phẩm chức năng hay thực phẩm thông thường. Điều này rất quan trọng. Nó giúp xác định được thủ tục công bố cho sản phẩm thực phẩm của mình. Tùy từng loại thực phẩm mà có thể phải làm thủ tục tự công bố sản phẩm hoặc thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm.

2. Thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy chất lượng sản phẩm đối với các loại sản phẩm khác.

2.1. Thế nào là công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm,hàng hóa.

Điều 3 thông tư 28/2012/TT-BKHCN có quy định:

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Theo quy định hiện hành, những loại hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, nguy hại cho người sử dụng thì cần sẽ phải công bố chất lượng sản phẩm.

2.2. Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cần làm hồ sơ, thủ tục công bố chất lượng sản phẩm.

Các bộ, ngành trong phạm vi quản lý của mình đã ban hành thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn. Cụ thể như sau:

 • Thông tư số 31/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.

 Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

 • Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 • Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải.

Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 • Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ thông tin và truyền thông.

 • Thông tư số 13/VBHN-BCT của Bộ Công thương.

Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương.

 • Thông tư số 14/TT-BCA của Bộ Công an.

Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an.

 • Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN – Bộ Khoa học & Công nghệ.

Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết danh mục những sảm phẩm cần công bố hợp quy

Các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm cần xác định sản phẩm của mình có cần làm thủ tục công bố hợp quy hay không. Luật Ba Đình cũng đã có bài viết riêng về công bố hợp quy. Khách hàng quan tâm có thể tham khảo.

II. DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ, THỦ TỤC CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. HƯỚNG DẪN XIN CẤP GIẤY CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM.

Luật Ba Đình là đơn vị thế mạnh trong lĩnh vực công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chúng tôi làm hồ sơ và làm trọn gói thủ tục cấp giấy công bố chất lượng hàng hóa. Luật Ba Đình tư vấn xin cấp giấy công bố sản phẩm cho các trường hợp sau:

 • Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá;

 • Công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận;

 • Công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Chi tiết các bước triển khai thủ tục công bố chất lượng hàng hóa:

 • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục kiểm nghiệm, thử nghiệm sản phẩm hàng hóa;

 • Soạn thảo hồ sơ công bố công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa;

 • Đại diện nộp hồ sơ công bố sản phẩm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 • Nhận giấy công bố chất lượng sản phẩm;

 • Bàn giao kết quả cho khách hàng.

Tư vấn hồ sơ, thủ tục cấp giấy công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa

Số điện thoại tư vấn miễn phí của Luật Ba Đình:

 • Viettel: 

  0988931100

 • Mobifone: 

  0931781100

 • Máy bàn: 

  02439761078

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP QUY CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. CẤP GIẤY CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM.

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;  

 • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

 • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

 • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT- BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

3/5 – (2 bình chọn)