Cổ phiếu Sky Way, Đầu tư Sky Way, Tin tức Sky Way mới nhất

Sky Way là Công nghệ giao thông độc quyền, chi phí rẻ, tốc độ cao mà Thế giới đang hướng tới. Tốc độ vận hành tối đa 100 – 150 km/1h (nội thành), 500 km/h (ngoại thành, liên tỉnh).

Các chuyên gia đánh giá Công ty Sky Way sẽ chiếm 50% thị phần toàn Thế giới. Công nghệ Sky Way được các cơ quan chức năng và Công ty quốc tế định giá về vốn Công ty + văn bằng giải thưởng sở hữu trí tuệ + chi phí từ những năm 1977 tới 2013. Ước tính về mặt Công nghệ, Tập đoàn Sky Way đạt 400 tỷ USD.

Để phát triển dự án thành công và mang Công nghệ Sky Way dến trên toàn thế giới. Công ty đã tiến hành gây quỹ cộng đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu. Với mức định giá là 400 tỷ USD, Công ty Sky Way đã được tổ chức chứng khoán quốc tế ISIN cấp mã chứng khoán là VGG322291094. (KIỂM TRA Ở ĐÂY)