Chính tả Dòng suối thức trang 137 SGK Tiếng Việt 3 tập 2>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Núi cao ngủ giữa chăn mây

Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà

– Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian : tên lửa

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao : vũ trụ

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

– Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó : chân trời

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao : vũ trụ

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau :

Em suy nghĩ và tìm từ phù hợp.

– Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian :

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao :

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

– Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó :

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau :

Tìm các từ :

Câu 3

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng cây gạo đâm hoa đỏ ời

Tháng ba giọt ngắn, giọt dài

Mưa …ong nắng mẹ, mưa ngoài sân phơi.

 

Hẳn ong câu hát “à ơi”

Mẹ ru hạt thóc ớ vơi trong bồ

Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru con sông với con đò thân quen.

 

Lời ru ân cứng đá mềm

Ru đêm ăng khuyết thành đêm trăng …òn.

                                              TRƯƠNG XƯƠNG

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cung “thưa thầy”, “chào cô”

Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cung “chào cô”, “thưa thầy” …

 

Ca nhà đi học vui thay

Hèn chi điêm xấu buồn lây ca nhà

Hèn chi mười điêm hôm qua

Nhà mình như thê được … ba điêm mười.

CAO XUÂN SƠN

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ và điền chữ cái phù hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng cây gạo đâm hoa đỏ trời

Tháng ba giọt ngắn, giọt dài

Mưa trong nắng mẹ, mưa ngoài sân phơi.

 

Hẳn trong câu hát “à ơi”

Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ

Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru con sông với con đò thân quen.

 

Lời ru chân cứng đá mềm

Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.

                                              TRƯƠNG XƯƠNG

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cũng “thưa thầy”, “chào cô”

Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cũng “chào cô”, “thưa thầy” …

 

Cả nhà đi học vui thay

Hèn chi điểm xấu buồn lây cả nhà

Hèn chi mười điểm hôm qua

Nhà mình như thể được … ba điểm mười.

CAO XUÂN SƠN

Loigiaihay.com