Câu Hỏi Về SkyWay

Có thể các quốc gia có quỹ để tài trợ cho khởi nghiệp như bạn nói.

Họ có thể tài trợ cho những ý tưởng khoa học trực thuộc chính phủ và các dự án đặc khác.

Họ không phải là quỹ từ thiện nên không phải cứ có ý tưởng nào mới và thiếu tiền của tư nhân là họ sẽ tài trợ. Cũng Có những những ý tưởng mang tính quốc gia thời sự ảnh hưởng tới xã hội…Sẽ được chính phủ xem xét tài trợ nhưng số tiền không nhiều.

– Chính phủ hay tổ chức họ sẽ có những nguyên tắc tài trợ riêng của họ. Thông thường ý tưởng nào đó đã được chứng minh bằng tính khả thi hoặc đã được thực tế. Vậy câu hỏi đặt ra là lấy đâu ra kinh phi để thực hiện chứng minh được ý tưởng khả thi, thành công để được chính phủ hỗ trợ.

Chính vì vậy các doanh nghiệp tư nhân họ phải tự tìm nguồn vốn riêng cho mình bằng nhiều cách khác nhau.

– Nếu không có kinh phí ban đầu thử nghiệm của Anh em nhà Wright thì không thể chứng minh tính khả thi của máy bay lúc ấy nếu trông chờ vào chính phủ hỗ trợ.

Có thể đối với chính phủ và tổ chức tính khả thi lúc ấy là không thể.

– Nếu Skyway không chủ đông về vốn trước đây thì không thể chứng mình được sự thành công và khả thi như lúc này, Mà tất cả chỉ dừng lại là ý tưởng. Mặc dù Skyway cũng được hỗ trợ của các cá nhân và tổ chức liên hợp quốc 2 lần , quỹ hòa bình liên xô…nhưng số tiền quá ít ko đủ tạo ra công nghệ lơn.

Trên thực tế có rất nhiều ý tưởng hay nhưng không được hỗ trợ ban đầu từ chính phủ. khi còn là ý tưởng Như Facebook, Tesla, SpaceX …

– Thời gian gần đây việc huy động vốn theo đám đông để phát triển ý tưởng cũng là một phương pháp hay giúp doanh nghiệp khởi nghiệp có được nguồn vốn tốt, dễ dàng ,linh hoạt, giảm chi phí, giảm rủi do…

– Đó là một lựa chọn tài chính thay thế nếu bạn gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng hoặc tài trợ truyền thống.Nhất là Skyway ban đầu chỉ là ý tưởng và thời gian hoàn thành công nghệ lâu và sử dụng nguồn vốn từ đám đông là giải pháp tốt từ năm 2014 nó đã gúp Skyway thành công như ngày hôm nay.

Vì đây là ý tưởng đi trước thời đại nên thời điểm đầu của dự án chưa có nhiều người tin và nguồn tài trợ chưa đủ lớn nên chưa đủ để phát triển và hoàn thiện công nghệ.