Cách tính giá thành trong doanh nghiệp đi thuê ngoài gia công chế biến

Gia công chế biến là một hoạt đông sản xuất trong doanh nghiệp, làm thay đổi hình thái và bản chất của nguyên vật liệu đầu vào để tạo ra sản phẩm mới. Vậy so với loại hình sản xuất thì gia công nó có khác biệt gì trong cách tính giá thành sản phẩm? Sau đây mời các bạn cùng Ketoanviethung tìm hiểu cụ thể vấn đề này

CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP ĐI THUÊ NGOÀI GIA CÔNG CHẾ BIẾN

  1. Khái niệm gia công

Gia công là một hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên đi thuê sẽ cung cấp một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu, có thể bao gồm cả máy móc, thiết bị để bên nhận gia công thực hiện một phần hoặc toàn bộ quá trình sản xuất ra sản phẩm và nhận về thù lao

  1. Cách tính giá thành đối với bên đi thuê gia công – chế biến

2.1. Giá thành sản phẩm của bên đi thuê gia công bao gồm:

  • Chi phí nguyên vật liệu đem đi gia công
  • Chi phí  phát sinh trong quá trình gia công:

Ví dụ: Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu đi gia công

  • Chi phí gia công phải trả cho đơn vị nhận gia công

2.2. Cách hạch toán kế toán đối với bên đi thuê gia công khi tính giá thành gia công

– Chi phí xuất nguyên vật liệu đi gia công

Nợ TK 154: Chi phí SXKD dở dang (tăng lên)

Có TK 152: Nguyên liệu trong kho (giảm đi)

  • Phát sinh chi phí gia công (nếu có)

Nợ TK 154: Chi phí SXKD dở dang (tăng lên)

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331

– Nhập kho thành phẩm gia công

Nợ TK 155: Thành phẩm (tăng lên)

Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (giảm đi)

2.3 Ví dụ minh họa

Công ty Việt Hưng sản xuất hàng may mặc. Trong tháng 06/2019 phát sinh hàng đi gia công gửi cho công ty Minh Hùng. Nguyên vật liệu gửi đi gia công gồm có:

– Vải chính ( 1000m x đơn giá 35.000đ/m)  = 35.000.000

– Vải lót (100m x đơn giá 20.000đ/m), = 2.000.000

– Chỉ may 45S/2 ( 35 cuộn x 100.000đ/cuộn),= 3.500.000

– Chỉ vắt sổ 60/3 (30 cuộn x 50.000 đ/cuộn), = 1.500.000

– Chỉ thùa 60/2 ( 10 cuộn x 60.000đ/cuộn), =600.000

– Thùng carton ( 60 cái x 24.500/cái), = 1.470.000

– Túi PE (910 x 2.500/cái). = 2.275.000

– Mếch 40inch (200m x 17.000đ/m)=3.400.000

– Cúc (2730 cái x 300 đ/cái)=819.000

– Thẻ mác bằng giấy: 910 cái x 700đ/cái

– Nhãn dệt : 910 cái x 1000 đ/cái

Đơn giá thuê gia công là 35.000đ/cái quần dài nam, chưa VAT (Bao gồm cắt, may, là, hoàn thiện đóng gói). Sản phầm hoàn thành nhập kho là 910 cái quần dài nam. Công ty Việt Hưng thuê xe tải vận chuyển nguyên vật liệu đến cho công ty Minh Hùng số tiền là 7.700.000đ  trả bằng tiền mặt (đã có VAT)

Lưu ý: Chi phí vận chuyên nguyên vật liệu Công ty Việt Hưng chịu, Chi

phí vận chuyển thành phẩm công ty Minh Hùng chịu. Tất cả nguyên vật liệu chuyển sang bên Minh Hùng đã sử dụng hết.

BÀI GIẢI

– Khi xuất nguyên vật liệu đi gia công (Phiếu xuất đi gia công)

Nợ TK 154: 52.111.000

Có TK 152: 52.111.000

– Chi phí tiền vận chuyển nguyên vật liệu mang đi gia công (Phiếu chi tiền mặt)

Nợ TK 154: 7.000.000

Nợ TK 133: 700.000

Có TK 111: 7.700.000

– Chi phí thuê gia công (Chứng từ tiền thuê gia công)

Nợ TK 154: 31.850.000

Nợ TK 133: 3.185.000

Có TK 331: 35.035.000

– Nhập kho thành phẩm

Nợ TK 155: 90.961.000

Có TK 154: 90.961.000

Trong đó:

+ Tổng giá thành sản phẩm = 52.111.000 + 7.000.000 + 31.850.000 = 90.961.000 đồng

+ Giá thành đơn vị sản phẩm = 90.961.000/910 = 99.957,14 đồng/sản phẩm

  1. Giá thành đối với đơn vị nhận về gia công cho đi gia công lại

Khi hàng nhận về gia công không làm hết cho đi gia công lại khi xuất nguyên vật liệu đi chỉ viết phiếu xuất kho, không hạch toán nguyên vật liệu xuất đi gia công.

Khi đó giá thành của sản phẩm xuất đi gia công bao gồm:

+ Chi phí phát sinh khi đi gia công (ví dụ: tiền thuê xe chở nguyên liệu,…)

+ Chi phí trả cho đơn vị nhận gia công

*) Phương pháp hạch toán

– Khi phát sinh chi phí gia công

Nợ TK 154: Chi phí SXKD DD (tăng lên)

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331:

– Nhập kho thành phẩm gia công

Nợ TK 155: Thành phẩm (tăng lên)

Có TK 154: Chi phí SXKD DD (giảm đi)

*) Ví dụ minh họa

Công ty Việt Hưng nhận gia công hàng may mặc. Trong tháng 06/2019 phát sinh hàng đi gia công gửi cho công ty Tuấn Tiến. Nguyên vật liệu gửi đi gia công gồm có

– Vải chính ( 1000m x đơn giá 35.000đ/m)  = 35.000.000

– Vải lót (100m x đơn giá 20.000đ/m), = 2.000.000

– Chỉ may 45S/2 ( 35 cuộn x 100.000đ/cuộn),= 3.500.000

– Chỉ vắt sổ 60/3 (30 cuộn x 50.000 đ/cuộn), = 1.500.000

– Chỉ thùa 60/2 ( 10 cuộn x 60.000đ/cuộn), =600.000

– Thùng carton ( 60 cái x 24.500/cái), = 1.470.000

– Túi PE (910 x 2.500/cái). = 2.275.000

– Mếch 40inch (200m x 17.000đ/m)=3.400.000

– Cúc (2730 cái x 300 đ/cái)=819.000

– Thẻ mác bằng giấy: 910 cái x 700đ/cái

– Nhãn dệt : 910 cái x 1000 đ/cái

Đơn giá thuê gia công là 32.000đ/cái quần dài nam, chưa VAT (Bao gồm cắt, may, là, hoàn thiện đóng gói). Sản phầm hoàn thành nhập kho là 950 cái quần dài nam. Công ty Việt Hưng thuê xe tải vận chuyển nguyên vật liệu đến cho công ty Minh Hùng số tiền là 5.500.000đ  chưa thanh toán (đã có VAT)

LƯU Ý

Chi phí vận chuyên nguyên vật liệu Công ty Việt Hưng chịu, Chi phí vận chuyển thành phẩm công ty Minh Hùng chịu. Tất cả nguyên vật liệu chuyển sang bên Minh Hùng đã sử dụng hết.

BÀI GIẢI

– Chi phí vận chuyển

Nợ TK 154: 5.000.000

Nợ TK 133: 500.000

Có TK 331: 5.500.000

– Chi phí thuê gia công

Nợ TK 155: 30.400.000

Có TK 154: 30.400.000

Trong đó:

+ Tổng giá thành sản phẩm = 5.000.000 + 30.400.000 = 35.400.000 đồng

+ Giá thành đơn vị/cái quần dài = 35.400.000/950 = 37.263,16 đồng/cái quần

Trên đây là những chia sẻ của Kế Toán Việt Hưng hy vọng sẽ giúp ích phần nào đó cho các bạn trong quá trình làm việc kế toán của mình – Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ: 098.868.0223 – 091.292.9959 – 098.292.9939 để được tư vấn miễn phí – chuyên sâu TẤT TẦN TẬT mọi vấn đề.

 

 

 

0

0

Bình chọn

Bình chọn