Bực mình khi nhận thông tin chuyển khoản

Bực mình khi nhận thông tin chuyển khoản - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lắm khi, thật bực mình khi tin nhắn điện thoại thông báo tài khoản có tiền mà đọc từ đầu đến cuối tin nhắn vẫn không biết ai chuyển tiền cho mình. Giận hơn khi có tin nhắn tài khoản bị trừ tiền mà đọc đi đọc lại không rõ mình bị trừ tiền gì.

Có lần, tài khoản người thân của tôi bị trừ mấy trăm ngàn kèm mấy chữ: “U/ho 1 ngay QVNN”, đi hỏi mới rõ: đó là khoản tiền cơ quan anh ấy trừ mỗi người một ngày lương đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo. Có tài khoản thêm ít tiền kèm 3 ký tự NTM, dân làm ngân hàng mới biết đó là chữ “nộp tiền mặt”, muốn biết ai nộp (dĩ nhiên không phải mình)… có khi phải đi hỏi ngân hàng hoặc gọi điện hỏi khắp nơi.

Đó là các kiểu chuyển tiền do giao dịch viên ngân hàng thực hiện, vẫn còn đỡ khổ. Nếu do chủ tài khoản thực hiện trên Internet Banking, mỗi người ghi mỗi kiểu. Nếu chuyển tiền qua máy ATM thì… bó tay vì không bao giờ thể hiện tên hai bên chuyển và nhận.

Trong ba nguyên tắc hạch toán kế toán, có nguyên tắc “đầy đủ” bên cạnh nguyên tắc chính xác và kịp thời. Nhưng nhiều giao dịch viên ngân hàng không ghi rõ tên người trả tiền và nhận tiền trong phần nội dung bút toán, dẫn đến việc chủ tài khoản không thể biết ai chuyển tiền cho mình và mình đã chuyển tiền cho ai.

Chuẩn chuyển tiền phải thể hiện đầy đủ ba yếu tố: Ai trả? Trả về cái gì? Trả cho ai? Nếu không ghi đủ, tin nhắn SMS không rõ, muốn biết thông tin phải trực tiếp tới ngân hàng để xin thông tin. Nếu giao dịch đã lâu, phải chờ ngân hàng truy xuất, rất mất thời gian cả đôi bên.

Việc này, các ngân hàng cần chú trọng đào tạo nhân viên. Trong khi Nhà nước muốn tăng tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, hơn ai hết các ngân hàng cần chuẩn bị kỹ việc này. Kể cả thông tin cho người dân hiểu hơn về những ưu điểm và hạn chế khi thanh toán qua máy ATM, qua máy POS, mua bán trên mạng… Những kiểu thanh toán nào cần dùng hình thức ủy nhiệm chi hay chỉ cần có Internet Banking (thao tác trên máy tính). Kể cả chuyện thông tin đầy đủ về mặt tích cực, tiêu cực của thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng…

Các chuyên gia lập trình chương trình giao dịch của ngân hàng nên nghiên cứu cách nào để giao dịch viên không cần gõ bàn phím mà tên người chuyển người nhận vẫn tự động cập nhật và thể hiện trên nội dung chuyển tiền. Mỗi người khi tự chuyển tiền bằng Internet Banking cũng nên cố gắng ghi đầy đủ để không gây “điên đầu” cho người nhận chuyển khoản.