Bảo hiểm xã hội Quận Bình Thạnh – BHXH Quận Bình Thạnh – TPHCM

Bộ phận Thu
– Tổ trưởng: Nguyễn Bích Duy An – số nội bộ 152
– Chuyên viên: số nội bộ từ 135 đến 154

♦ Bộ phận Cấp sổ thẻ
– Tổ trưởng: Phạm Hồng Quân – số nội bộ 122
– Chuyên viên: số nội bộ từ 118 đến 124

♦ Bộ phận Chế độ chính sách
– Tổ trưởng: Võ Thị Như Ý – số nội bộ 132
– Chuyên viên: số nội bộ từ 131 đến 134

♦ Bộ phận Kế toán
– Kế toán trưởng: Trần Thị Anh Thoa – số nội bộ 128
– Chuyên viên: số nội bộ từ 126 đến 129

♦ Bộ phận TNHS và Trả KQ
– Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Hà – số nội bộ 112
– Chuyên viên: số nội bộ từ 110 đến 112
– Chuyên viên trả hồ sơ : số nội bộ 116

♦ Bộ phận tiếp dân
– Số nội bộ 106