BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 7 – BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 7 – Website Quận 7 – TP.HCM

Bảo hiểm xã hội Quận 7 được thành lập theo Quyết định 3212/QĐ-BHXH ngày 06/11/2006 của BHXH Việt Nam về việc thành lập BHXH Quận 7 trực thuộc BHXH TPHCM, Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2007.

Bảo hiểm xã hội Quận 7 là cơ quan trực thuộc BHXH TP, thuộc hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Giám Đốc BHXH TP tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT và quản lý, sử dụng quỹ  tài chính BHXH trên địa bàn Quận theo phân cấp. Bảo hiểm xã hội Quận 7 chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám Đốc BHXH TP, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ Quận 7.

 Bảo hiểm xã hội Quận 7 có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở đóng tại địa bàn Quận 7.

Hiện cơ quan có 38 người, (10 nam, 28 nữ); gồm 22 chuyên viên (trong đó có 4 lãnh đạo quản lý), 14 lao động hợp đồng tạm tuyển và 2 nhân viên bảo vệ. Trình độ chuyên môn: trung cấp: 02 người, cao đẳng: 01 người, đại học: 33 người). Cơ quan có 15 CB-VC là đảng viên.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: B14 đường Phú Thuận, P.Phú Thuận, Q.7

Tổng đài: (08) 37850108 – (08) 37850110

Bộ phận nghiệp vụ:

– Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 105 – 111

– Bộ phận chính sách: 116 – 118

– Bộ phận cấp sổ thẻ: 125 -130

– Bộ phận thu: 137 – 150

           Lãnh đạo phụ trách:

           Lãnh đạo phụ trách:

– Giám đốc: Nguyễn Thị Hà – 160

– P.Giám đốc phụ trách công tác thu: Nguyễn Thành Tâm – 163

– P.Giám đốc phụ trách tiếp nhận và trả KQ: Lê Quốc Bảo – 162

– P.Giám đốc chế độ BHXH và sổ thẻ: Nguyễn Lệ Hằng – 161

Đường dây nóng: 106 – 118 – 138

Email: [email protected].

Trân trọng.!.

Nơi nhận:

-Như trên;

GIÁM ĐỐC

– Lưu: VT.

Tác giả: Gia Bảo

 

Nguồn: Khác