03 lợi ích khi người lao động đóng BHXH đủ 5 năm liên tục

03 lợi ích khi người lao động đóng BHXH đủ 5 năm liên tục

Việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội và thất nghiệp. Trường hợp người tham gia đóng BHXH đủ 5 năm liên tục còn được hưởng những quyền lợi riêng. Dưới đây là 03 lợi ích mà người tham gia không nên bỏ qua.

Lợi ích khi đóng BHXH đủ 5 năm liên tục

Người lao động hưởng nhiều lợi ích khi đóng BHXH đủ 5 năm liên tục.

1. Lợi ích khi được nhận BHXH 1 lần

Người tham gia Bảo hiểm xã hội sẽ được được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng thêm các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), chế độ thai sản. Khi tham gia BHXH 5 năm liên tục lợi ích của người lao động lớn hơn rất nhiều.

Khi tham gia BHXH 5 năm liên tục người lao động không muốn tiếp tục tham gia BHXH nữa và muốn hưởng BHXH một lần thì mức hưởng của họ được tính như sau:

Mức hưởng BHXH 1 lần = (1.5* Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước 2014) + (2* Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ 2014)

Trong đó:

  • Mbqtl là mức lương bình quân tháng đóng BHXH

  • 1,5 và 2 lần lượt là hệ số tính cho các năm đóng BHXH trước năm 2014 và từ năm 2014.

Tuy nhiên, nếu người lao động chưa đóng đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH 1 lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Lợi ích khi tham gia BHXH đủ 5 năm liên tục

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội đủ 5 năm liên tục

2. Lợi ích khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động tham gia BHXH đủ 5 năm liên tục không may bị mất việc dễ dàng được hưởng BHTN hơn và được hưởng lợi ích từ BHTN cao hơn.

Dễ dàng đáp ứng được 2 điều kiện trong các điều kiện hưởng BHTN:

  • Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp người lao động ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn/xác định thời hạn.

  • Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

2.1 Có thời gian hưởng mức hưởng BHTN nhiều hơn

Căn cứ theo quy định tại Điều 50, Luật Việc làm 2013 thì thời gian hưởng BHTN được quy định như sau:

  • Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp.

  • Thời gian hưởng BHTN tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy so với những người tham gia BHXH bắt buộc dưới 36 tháng thì người lao động tham gia BHXH 5 năm liên tục sẽ có ít nhất thêm 2 tháng hưởng BHTN nữa.

Mức hưởng BHTN của người lao động được tính như sau:

Mức hưởng hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp x 60%

Lưu ý:

  • Hàng tháng mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

  • Hàng tháng mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Như vậy, người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ 5 năm liên tục đã có lợi thế hơn rất nhiều so với người lao tham gia BHXH trong thời gian ngắn hoặc bị ngắt quãng.

3. Lợi ích hưởng chế độ BHYT 5 năm liên tục

Tham gia đóng bảo hiểm xã hội đủ 5 năm liên tục cũng có nghĩa người lao động (thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. Khi này, việc khám chữa bệnh sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn, mức hưởng BHYT tăng. Người lao động giảm đi gánh nặng về chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế khám BHYT.

Mức hưởng chế độ BHYT 5 năm liên tục được Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014. Theo đó, người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đáp ứng đủ điều kiện​.

Như vậy, trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã chia sẻ đến bạn đọc về một số quyền lợi đối với người lao động khi tham gia đóng BHXH đủ 5 năm liên tục. Mong rằng những thông tin trên có thể cung cấp cho độc giả những kiến thức hữu ích nhất.